powrót

 Kody GSM

NOKIA

numer IMEI: * # 0 6 #
wersja oprogramowania: * # 0 0 0 0 #
Provider lock status: #pw+1234567890+1
Network lock status #pw+1234567890+2
Provider lock status: #pw+1234567890+3
SimCard lock status: #pw+1234567890+4

Informacje o telefonie : *#92702689#

Oszczednosc baterii : Włączenie*4720# Wyłączenie #4720#

Lepsza jakosc polaczen :Włączenie *3370# Wyłączenie #3370#

Kasuje Logo operatora : *#67705646#

Kasuje kod portfela w nowych Nokiach : *#3925538#

Nokia 7650
*#7070#  Reset telefonu
*#7470#  Hard reset
*#7370# całkowity reset, przywrócenie ustawień fabrycznych, czyli tak jak po kupnie!
Telefony Bluetooth, aby poznac adres Bluetooth swojego telefonu : *#2820#


 

SIEMENS
All Siemens SP unlock *#0003*(sekretny kod 8 cyfrowy)#


numer IMEI: * # 0 6 #
Status simlocka *#0606#
wersja oprogramowania: wyciągnij kartę sim i wstukaj: * # 0 6 # potem
wciśnij długi przycisk w telefonie
Bunus screen: należy wpisać do książki telef. + 1 2 0 2 2 2 4 3 1 2 1
Monitor Sieci (S4 Power): Menu 9 8, lewy SoftKey, 7 6 8 4 6 6 6, czerwona słuchawka, Menu 5 6


 

ERICSSON

numer IMEI: * # 0 6 #
wersja oprogramowania: > * < < * < * (<,> strzałki w lewo i prawo)
wejście do menu bez karty sim: **04*0000*0000*0000#
i gdy pojawi się "błędny PIN", wcisnąć NO
Domyślny język: < 0 0 0 0 >

GA628

Pokazuje datę i czas: * # 1 0 3 # potem YES

6xx/7xx/8xx

>*<<*<*> 1-row text strings. if pressing yes you can check
the phones text programming in currently selected language (298 entries)
>*<<*<*>> n-row text strings.if pressing yes you can check
the phones text programming in currently selected language (160 entries?)


 

PHILIPS

numer IMEI: * # 0 6 #
SimLock info: * # 8 3 7 7 #
Security code: * # 1 2 3 4 # (Fizz) or * # 7 4 8 9 #
SW info: (Fizz) * # 8 3 7 7 * #


 

ALCATEL

numer IMEI: * # 0 6 #
wersja oprogramowania: * # 0 6 #
Monitor Sieci: 0 0 0 0 0 0 *


 

BOSCH

numer IMEI: * # 0 6 #
Domyślny język: * # 0 0 0 0 #
Monitor Sieci: * # 3 2 6 2 2 5 5 * 8 3 7 8 #
EFR (Enhanced Full Rate): * # 3 3 7 0 #
Reset telefonu: # 3 3 7 0 #
To enter sim lock code: * # 9 0 0 0 #
To enter the corporate code (Bosch 908): * # 9 0 0 1 #
To enter the provider code (Bosch 908): * # 9 0 0 2 #
To enter the network code: * # 9 0 0 3 #
To enter the subset code: * # 9 0 0 4 #


 

SAMSUNG

SGH600/2100DB

numer IMEI: * # 0 6 #
wersja oprogramowania: * # 9 9 9 9 # or * # 0 8 3 7 #
Monitor Sieci: * # 0 3 2 4 #
Zmiana LCD kontrastu wyświetlacza: * # 0 5 2 3 #
Memory info: * # 0 3 7 7 # or * # 0 2 4 6 #
Memory reset(SIMLOCK removing!!!): *2767*3855#
Memory Reset CUSTOM: *2767*2878#
Battery state: * # 9 9 9 8 * 2 2 8 #
Alarm beeper: *#9998*289#
Vibra test: * # 9 9 9 8 * 8 4 2 #
Serial Port Info : * # 0 0 0 1 #
Batt./Temp. Meter : * # 0 2 2 8 #
Sim Card Info : * # 0 7 7 8 #
SIM capacity display: * # 0 7 4 6 #
Alarm Tone Adjust : * # 0 2 8 9 #
Date/Time Log : * # 0 7 8 6 # Last up and down


 

DANCALL

numer IMEI: * # 0 6 #
wersja oprogramowania: * # 9 9 9 9 #