powrót

NetMonitor

 Nie ponoszę żadnej odpowiedzialności za szkody wynikłe z użycia zawartych tu wiadomości ! Nazwy firm/produktów zostały użyte tylko w celu informacyjnym !


1. Co to jest ?
Monitor sieci (ang. NetMonitor) to po prostu specjalny tryb, po włączeniu którego telefon podaje różne informacje o sieci oraz o pracy i stanie własnych podzespołów, karty SIM, itp. Ponieważ jest on zasadniczo przeznaczony dla fachowców, telefon nie podaje wszystkiego w ładnych i czytelnych menu, ale jako różne literki i cyferki (które ciągle się zmieniają). Problemem jest ich właściwa interpretacja (w tym ma m.in. pomóc ten FAQ)... Właściwie możesz czuć się wybrańcem: nie wszystkie telefony posiadają ten tryb, w Nokiach jest on bardzo rozbudowany (i dokładny). Co więcej, dylemat wielu ludzi - Nokia 5110 czy 6110 - skwituję stwierdzeniem, że lepsza będzie ta pierwsza (wyjaśni się to dalej). Użytkowników innych telefonów (nie Nokii) zmartwię - w każdym modelu jest inny. Jeżeli nie jesteś "szczęśliwym" użytkownikiem Nokii, musisz szukać gdzie indziej (podaję niektóre adresy zawierające sposoby włączania albo wręcz całe opisy):


2. Czy jest mi potrzebny ?
Powiem to tak - 'normalni' użytkownicy nie potrzebują żadnego monitora sieci. Jeśli jednak chcesz:

poczuć się lepiej i móc się chwalić (moja słuchawka ma TYYYLLLLEEEEE opcji !)
obserwować różne parametry
spróbować zrozumieć, jak to działa
wpłynąć na działanie swojego telefonu i czasami rzeczywiście ułatwić sobie życie (korzystając z nowych opcji) - gdzie mogłem, starałem się umieścić użyteczne zastosowania monitora.
to przyda się on Tobie. To jak, zaczynamy (jeżeli zaś uważasz, że monitor sieci jest dla Ciebie za trudny, to polecam Ci lekturę Fan Klubu Nokii) ?
3. Jak go włączyć ?
Niektóre telefony pozwalają użyć specjalnych kodów. W Nokiach trzeba jednak...przeprogramować pamięć EEPROM. W większości modeli (na pewno 5xxx, 6xxx i 9110) procedurę tę można wykonać używając kabla i odpowiedniego oprogramowania:

PC-Locals (wymaga kabelka FBUS lub MBUS) - opis włączania jest np. tutaj, tutaj albo tutaj.
Nokia LogoManager (wymaga kabelka FBUS lub MBUS)
NetMonitor (wymaga kabelka MBUS)
Możesz też:

zdać się na ludzi z list dyskusyjnych związanych z GSM - np. pl.misc.telefonia.gsm albo pl.misc.telefonia.gsm.gielda (zrobią to za darmo lub np. za piwo)
czy też zlecić to jakiejś specjalizującej się w tym firmie (ja znalazłem w Internecie np. ofertę firmy Datex prowadzącej działalność m.in. w Krakowie i Warszawie)
Czytałem również, że w niektórych Nokiach 6xxx z oprogramowaniem 4.33 może być możliwe uruchamianie monitora przez skrót (wciskasz klawisz Menu i wpisujesz 10 - to powinno działać nawet, gdy menu monitora nie jest widoczne)
Jeżeli nie umiesz sam włączyć monitora, powierz to bardziej doświadczonej osobie!

4. Jak się nim posługiwać ?
Po włączeniu monitora sieci masz dostęp do nowej pozycji (oznaczonej jako NetMonitor) w menu telefonu. W większości telefonów jest to Menu 10 (nie zawsze: może to być również Menu 11 albo Menu 12 ewentualnie Menu 7 - zależy to od wersji oprogramowania i modelu) - przyjmuję tak w opisie (po prostu tak jest w większości używanych obecnie Nokii 5xxx/6xxx; poza tym nie chce mi się przerabiać FAQ ;-) ). Po wejściu do niego możesz wybrać numer testu (od 1 do 89 w pełnej wersji monitora, od 1 w 19 w okrojonej). Po włączeniu testu pojawia się on bezpośrednio na wyświetlaczu (a jego numer na samej jego górze). Możesz go zmieniać strzałkami góra/dół. Jeżeli wybrałeś(aś) niewłaściwy numer testu, pokaże się tekst NO TEST i telefon powróci do ostatniego poprawnie wyświetlanego testu (Uwaga ! Wpisanie numeru 241 (na pewno w Nokii 5110, 5130) całkowicie wyłączy monitor sieci, 242 włączy okrojoną jego wersję - w celu ponownego aktywacji niezbędna będzie ponowna modyfikacja pamięci EEPROM !) . Jeżeli wpiszesz numer testu większy od 256, 512 lub 768, od numeru tego zostanie odjęta odpowiednia wielokrotność liczby 256 (np. numery 300 i 556 dadzą test 44). Nazwa/logo używanej sieci pojawi się ponownie na wyświetlaczu, gdy wpiszesz tu 0.
Jeżeli wpiszesz jako numer testu 0, a później podasz numer nieistniejącego testu (np. 52), telefon będzie się zachowywał prawie tak samo, jakby monitor sieci był włączony: strzałki góra/dół będą zmieniać numer testu (możesz to sprawdzić w Menu 10) i nie będą pozwalać na zmianę głośności podczas rozmowy (Nokia 5xxx). Niestety, liczniki z Menu 10-82 wtedy nie działają. Po włączeniu telefonu pokazuje się wybrany w ten sposób test. Do czego to może się przydać ?
chwilowego "uszkodzenia" telefonu (jak nabrać kolegę ?)
zablokowania korzystania z książki telefonicznej (Nokia 5xxx i 6xxx)
uniemożliwie uzyskania listy ostatnich numerów przy wyświetlanej nazwie/logo sieci (Nokia 5xxx)
uniemożliwienia przestawienia głośności podczas połączenia (Nokia 5xxx) - koledze to może się nie spodobać :-)Przy włączonym którymś z testów, telefon nie wyświetla tekstów typu "Dzwoni..." (jedyny wyjątek robi w przypadku komunikatu o włączonym przekazie połączeń: 'Note: you have active diverts' ('Uwaga: włączone przekazy')), nie masz też identyfikacji osoby dzwoniącej. Jeżeli wpisujesz numer telefonu, test może zniknąć (pojawi się ponownie, gdy uzyskasz połączenie albo wykasujesz numer z wyświetlacza).

Informacja (opis) do oglądanego testu zostanie wyświetlona, gdy przez dłuższy czas przytrzymasz wciśnięty klawisz * (jego ponowne przytrzymanie spowoduje powrót do wartości liczbowych). Ta ostatnia możliwość jest dostępna tylko w niektórych egzemplarzach telefonów (patrz moje wytłumaczenie tego faktu) - dlatego te krótkie opisy pomocy podaję wytłuszczonym drukiem w większości testów..

Niektóre ustawienia (patrz np. Menu 10-18) możesz zmienić, gdy wejdziesz bezpośrednio do odpowiedniego testu (tzn. nie przejdziesz do niego przy użyciu strzałek góra/dół). Nie jest to możliwe, gdy jest wyświetlana opisana w poprzednim akapicie pomoc.
Należy pamiętać, aby wyłączyć monitor sieci przed oddaniem telefonu do serwisu (domyślnie jest on wyłączony) - możemy np. zostać posądzeni o manipulowanie przy nim (co oznacza utratę gwarancji) !


Krótkie wprowadzenie do monitora sieci znajdziesz też np. w Fan Klubie Nokii (patrz tutaj).
Przystępny FAQ jest tutaj (również w Fan Klubie Nokii).


5. Czy mogę zepsuć sobie telefon ?
Chyba tylko przy jego włączaniu. Nie spotkałem się z czymś takim (nie powiodły się również usilne :-) próby) przy jego użytkowaniu. Należy być jednak ostrożnym (w większości wypadków "uszkodzenie" można naprawić wyłączając i włączając telefon ponownie)...


6. Słowniczek
Poniżej wyjaśniam niektóre pojęcia związane z GSM, które przewijają się w tym FAQ:

BCC (Base-station Color Code)
3 bitowy numer (zakres 0-7) używany do rozróżnienia sąsiadujących komórek tego samego operatora nadających z użyciem BCCH w tym samym kanale FDMA (Frequency Division Multiple Access). Takie rozróżnienie nie jest potrzebne w przypadku komórek różnych operatorów (używają różnych kanałów, więc ich BCCH są w różnych kanałach FDMA). Jest podawany w BSIC każdego BTSa (możesz go sprawdzić np. w Menu 10-2).

BSC (Base Station Controller)
Kontroler stacji bazowych. Może sterować i sprawować nadzór nad jednym lub kilkoma BTSami.

BSIC (Base Station Identity Code albo Base transceiver Station Identity Code)
Numer identyfikujący danego BTSa. Jeżeli jego wartość zapiszemy binarnie (dwójkowo), to trzy pierwsze cyfry (oczywiście w zapisie dziesiątkowym) stanowić będą BCC, następne trzy NCC. Przyjmuje wartości z zakresu 0 - 63. Wartości BSIC są podawane m.in. w Menu 10-2.

BTS (Base Transceiver Station)
Stacja nadawczo - odbiorcza. Za jej pośrednictwem telefony komunikują się z siecią (parametry takie jak kanał używany do komunikacji, odległość i jakość sygnału możesz znaleźć np. w Menu 10-1).

mapa BTSów dla sieci Idea 1800 MHz
mapa BTSów z okolicy Warszawy (Era)
mapy BTSów w Trójmieście
spis BTSów z okolic Bydgoszczy (Era)
Odnośniki związane z BTSami (mapki, lokalizacje, zdjęcia, opisy) znajdziesz również:
na stronie Jurka Bosowskiego
na stronie Kuby
na stronie Marka
na stronie Piotra Główki
na stronie poświęconej BTSom
na stronie Roberta Błaszczaka
na stronie Wojciecha Markiewicza
w Fan Klubie Nokii (patrz tutaj)
w GSMKR
C1 (path loss-criterium)
Parametr (zakres od -99 do 99 dBm) obliczany przez telefon, który na jego podstawie decyduje, z których komórek ma korzystać (robi to tylko wtedy, jeżeli C1 jest dodatni dla danej komórki). Pod uwagę są brane:
RX
Moc, z jaką odbierane są dane na kanale BCCH. Jeżeli jest ona równa bądź mniejsza niż RxLevAm, telefon szuka następnego kanału BCCH. Jest ona podawana w Menu 10-1 (dla aktualnie używanego kanału) i w Menu 10-3, Menu 10-4 i 10-5 (dla sąsiednich kanałów). Ilość prób pomiarów jakości transmisji z kanałami BCCH w sąsiednich komórkach jest podawana w Menu 10-62.
RxLevAm (Rx Level Access minimum)
Minimalny poziom odbieranego sygnału (zazwyczaj wynosi od -100 dBm do -110 dBm) wymagany do tego, aby telefon próbował korzystać z danej komórki.
MSTxPwr
Maksymalna moc, z jaką telefon może nadawać, aby uzyskać dostęp do kanału RACH (tzn. maksymalna moc dopuszczalna przez aktualną komórkę). Generalnie, jest ona mniejsza w miastach (komórki są ustawione gęściej), większa poza nimi.
MSMaxTxPwr
Maksymalna dopuszczalna moc nadawania telefonu (dla GSM 900 normalnie wynosi 33 dBm - 2 Waty, zwiększa się np. przy korzystaniu z zestawu samochodowego) w ogóle.
a wzór do jego obliczania wygląda następująco: C1 = (RX - RxLevAm - MAX ( ( MSTxPwr - MSMaxTxPwr ), 0) ) ), gdzie MAX(x,y) to oczywiście funkcja matematyczna zwracająca większą z podanych liczb. Telefon podaje wartości C1 w Menu 10-1 (dla używanego kanału) i w Menu 10-3, Menu 10-4 i 10-5 (dla sąsiednich kanałów).
C2 (cell-reselection criterion)
Parametr (wartości z zakresu od -99 do 99 dBm) obliczany na podstawie wzoru C2 = C1 + Cell reselect offset - Temporary offset * H (Penalty time - T). Jeżeli jego wartość dla jakiejś komórki (C2 dla sąsiednich kanałów są w Menu 10-3, Menu 10-4 i 10-5) jest wyższa niż wartość dla aktualnej komórki (telefon podaje ją w Menu 10-1 i Menu 10-3) dłużej niż 5 sekund, telefon ją zmienia. Są 2 wyjątki od tej reguły:

jeżeli nowa komórka leży na innym Location Area (wartość tego parametru dla aktualnej komórki możesz sprawdzić w Menu 10-11), C2 dla niej musi przez przynajmniej 5 sekund wartość większą niż C2+CELL_RESELECT_HYSTERESIS dla starej komórki (gdzie CELL_RESELECT_HYSTERESIS jest specjalnym parametrem wysyłanym w kanale BCCH).
jeżeli w przeciągu ostatnich 15 sekund telefon zmienił używaną komórkę,C2 dla nowej komórki musi być wyższa co najmniej o 5 dBm od C2 dla starej.
Jeżeli chodzi o funkcję H(x), to dla nieużywanych aktualnie komórek przyjmuje ona wartość 0 (jeżeli x<0) albo 1 (jeżeli x>=0). Dla aktualnie używanej komórki H(x) jest zawsze równa 0.
Jak widać, dzięki umiejętnemu operowaniu tym parametrem (przez CELL_RESELECT_HYSTERESIS) operator może kierowac połączenia do konkretnych komórek (odciążając w ten sposób sieć).
DSP
Chodzi tu prawdopodobnie o Digital Sound Processor (cyfrowy procesor dźwięku). Wersja oprogramowania DSP jest podawana w Menu 10-88.

DTX (Discontinous Transmission)
W trosce o nasze akumulatory ;-) i zajętość sieci (im mniej telefon komunikuje się z siecią, tym więcej miejsca dla innych i pieniędzy dla operatora) ich część pozwala na tzw. przerywaną transmisję (właśnie DTX). Po prostu, wykorzystane zostało to, że nie mówimy cały czas, tylko również słuchamy (i wtedy telefon może nie nadawać). Aby nasz rozmówca nie usłyszał ciszy (pomyśli, że połączenie zostało przerwane), jego telefon generuje pewien szum (nazywany komfortowym :-)) naśladujący odbierane w czasie mówienia szumy (patrz Menu 10-78). Na korzystanie z DTX musi pozwalać telefon (Nokia oczywiście może...) i BTS - sprawdzisz to (i ewentualnie ustawisz) w Menu 10-12 i Menu 10-13.

HLR (Home Location Register)
Rejestr sieci przechowujący informacje związane z abonentami swojej sieci (np. do jakich usług mają dostęp, jaki mają abonament, w zasięgu jakiej sieci się ostatnio znajdowali, itp.).

IMEI (International Mobile Equipment Identity)
Niepowtarzalny (15 cyfrowy) numer przyporządkowany każdemu telefonowi GSM na świecie. Można go sprawdzić kodem *#06# (nie tylko w Nokiach) albo w menu serwisowym (Nokia) - włączasz go kodem *#WAR0ANTY# albo *#WARRANTY# (Nokia 6130). Na podstawie samego IMEI można m.in. określić producenta telefonu, miejsce jego wyprodukowania, numer seryjny (tutaj możesz np. zobaczyć taką listę dla Motoroli). Operatorzy mogą nie zezwalać na dostęp do swoich sieci niektórym telefonom - np. kradzionym (są identyfikowane właśnie na podstawie IMEI). Mogą oni się również wymieniać ich listami.

IMSI (International Mobile Subscriber Identify)
Niepowtarzalny numer (maksymalnie 15 cyfr) nadawany telefonowi:

pierwsze trzy cyfry to jego MCC
następne trzy to MNC
reszta to niepowtarzalny numer
IMSI attach
Czynność wykonywana po włączeniu telefonu. Polega ona na tym, że podaje on sieci informację, że jest już aktywny (można się z nim komunikować - wysłać zaległe SMSy, itp.) i dostaje numer IMSI. Licznik związany z IMSI attach jest w Menu 10-64, to, czy pozwala na to komórka, sprawdzisz w Menu 10-7.
IMSI detach
Przy wyłączeniu telefon informuje z kolei sieć, że nie będzie możliwa komunikacja z nim (i jego IMSI jest już nieaktualny). Licznik związany z IMSI detach jest w Menu 10-64, to, czy pozwala na to komórka, sprawdzisz w Menu 10-7.

Location Update
Telefon powinien informować sieć, gdzie go szukać. Jest to nazywane Location Update i wykonywane po zmianie Location Area (lub, gdy utracony zostanie sygnał sieci) lub PLMN (przeniesieniu się w zasięg drugiej sieci lub próbie zalogowania się do niej). Wtedy wiadomość o Location Update jest przekazywana do nowego MSC/VLR, które przekazuje z kolei informację o położeniu do HLR. Kiedy telefon działa już w nowym MSC/VLR, HLR użytkownika nie identyfikuje go już przez numer przekazywany przez stary MSC/VLR. Pewną odmianą Location Update są tzw. PLU, IMSI attach i IMSI detach (telefon je odróżnia w Menu 10-64). Aktualne Location Area możesz sprawdzić w Menu 10-11.

MSC (Mobile Switching Center)
Odpowiada za komunikację użytkowników z innymi (np. użytkownikami innych sieci).

Zdjęcia z MSC sieci Plus GSM w Łodzi (ze strony Wojciecha Markiewicza)
NCC (National Color Code albo Network Color Code)
3 bitowy numer (zakres 0-7) używany do rozróżnienia komórek operatorów z różnych krajów (np. przy granicy kraju, gdzie telefon znajduje się w zasięgu różnych sieci) nadających z użyciem BCCH w tym samym kanale FDMA (Frequency Division Multiple Access). Numer ten nie zmienia się w obrębie PLMN. Jest podawany w BSIC każdego BTSa (możesz go sprawdzić np. w Menu 10-2).
PLMN (Public Land Mobile Network)
Obszar obsługiwany przez jednego operatora (jedną sieć). Przy jego zmianie telefon wykonuje Location Update. Dużo odnośników do mapek zasięgu polskich sieci (czyli wielkość ich PLMN) znajdziesz przy opisie BTSów.

PLU (Periodic Location Update)
Informowanie sieci przez telefon o tym, w zasięgu jakich komórek (w jakim rejonie kraju) się znajduje. Czynność ta jest wykonywana co pewien ustalony (zależny od sieci - np. dla Ery i Plusa są to 3 h) czas (można go sprawdzić w Menu 10-10). Czas ten jest liczony od ostatniego "kontaktu" z siecią - rozmowy, wysłania (otrzymania) SMSa, zgłaszania żądań (np. włączania przekierowań rozmów) - również wtedy jest ona informowana o położeniu telefonu (jednakże nie jest to rejestrowane w Menu 10-64). Jeżeli telefon nie zgłosi się wtedy do sieci, jest 'wyłączany' (tzn. sieć nie przyjmie od niego komunikatów bez nowego IMSI attach). Licznik związany z PLU jest w Menu 10-64.

Skakanie po częstotliwościach (channel hopping)
Telefon może transmitować informacje z użyciem różnych częstotliwości - używane są różne kanały do komunikacji z komórką (pozwala to redukować interferencję fal i w konsekwencji utratę części jakości informacji). I to jest właśnie to... To, czy telefon używa tego (podczas połączenia), sprawdzisz w Menu 10-1, to, czy pozwala na to komórka, w Menu 10-12 (wartości uaktualniane tylko podczas połączenia). Do używania channel hopping potrzebne jest tzw. Hopping Sequence Number - patrz Menu 10-2.

TCH (Traffic Channels)
Dwukierunkowe, fizyczne kanały do transmisji danych użytkownika (komputerowych albo zakodowanego dźwięku). Istnieje kilka ich odmian:

HR (Half Rate Traffic): przekazywanie danych z maksymalną prędkością 6,5 kbit/s. Przy używaniu kanałów HR gorsza jest jakość dźwięku, ale również wolniejsze rozładowywania się akumulatora w telefonie (nawet do 30%). Na jego używanie musi pozwalać sieć (obsługuje go np. Idea - odpowiednią informację znajdziesz w Menu 10-7) i telefon. W Internecie znalazłem informacje, że kody *HRC0# (włączanie) i #HRC0# (wyłączanie) działają tylko przy oprogramowaniu w wersji 4.33 lub wcześniejszej (Nokia 6110) - w innych modelach Nokii też ? (jeżeli kod działa, telefon się restartuje po jego wprowadzeniu). Jeżeli jednak chcesz użyć tego trybu, to w Nokii 6110 (oprogramowanie 5.24) musisz zmienić w EEPROMIE wartości odpowiednich komórek pamięci: włączanie wyłączanie
komórka 0070 na 78
komórka 011F na 84 komórka 0070 na 70
komórka 011F na 7C

FR (Full Rate Traffic): przekaz z prędkością 13 kbit/s, kodowanie algorytmem LPC-RPE (Linear Prediction Coding with Regular Pulse Excitation)
EFR (Enhanced Full Rate): 13 kbit/s, mechanizm kodowania jest inny niż przy FR (nazywa się ASELP - AlgebraicCode Excitation Linear Prediction i został stworzony przez firmę Nokia i Uniwersytet z Sherbrooke; uznano go za przemysłowy standard dla telefonii GSM). Kodowanie EFR daje lepszą jakość dźwięku przy tej samej prędkości przesyłania informacji (ale szybsze o ok. 5% wyczerpywanie się akumulatora w telefonie w porównaniu do FR). Tryb ten włączysz kodem *EFR0#, a wyłączysz #EFR0# (po użyciu któregoś z nich telefon powinien się zresetować). Kody te mogą być nieobsługiwane przez niektóre telefony (np. 6110 z pewnymi wersjami oprogramowania). Tryb ten jest obsługiwany np. przez Ideę. To, czy jest używany, sprawdzisz w czasie rozmowy (rodzaj używanego kanału).
Rodzaj używanego przez telefon kanału możesz sprawdzić w Menu 10-1.
VLR (Visitor Location Register)
Rejestr przechowujący te same informacje co HLR, ale dla abonentów działających w roamingu (są one pobrane z HLR ich macierzystych sieci)


7. Znaczenie poszczególnych testów:

Chciałbym tu wyraźnie napisać, że nie jestem pracownikiem żadnej firmy pracującej z telefonami GSM, a opis menu monitora sieci opracowałem głównie na podstawie ogólnodostępnych materiałów (wykaz tutaj). Jest to raczej opis użytkownika. Mogłem w nim nie uwzględnić wszystkich możliwości, zapewne są tu błędy (mogły np. powstać w wyniku złego tłumaczenia albo wynikać z mojej niewiedzy) i naprawdę dziwne sformuowania (fachowcy od GSM zapewne się uśmieją czytając je). Nie znajdziesz odpowiedzi na wiele pytań. Co więcej, strona jest ciągle "under construction" (w trakcie budowy). Zachęcające, prawda ? Ale taka jest niestety prawda: firma Nokia nie udostępnia publicznie odpowiednich materiałów - to, co czytasz, to wynik doświadczeń i obserwacji wielu ludzi (m.in. moich)...

W wielu miejscach podaję przykładowe zastosowania (w końcu po coś TO jest)...

Dobra, dosyć nudzenia, zaczynamy:

To, czy któryś test występuje w Twoim telefonie, zależy:

od jego modelu i wersji oprogramowania: najwięcej ich występuje w Nokii 5110, mniej w 6150, a najmniej w 6110 - patrz informacje w Fan Klubie Nokii.
od wersji oprogramowania - im nowsze, tym więcej jest opcji (wymianę oprogramowania można zlecić serwisowi, jego wersję sprawdzisz kodem *#0000#, w Nokii 6130 kodem *#9999#) - przykładowo w Nokii 5110 w Menu 10-89 parametr bbbbbb pokazywany jest dopiero przy oprogramowaniu 5.07. Z wymiany oprogramowania masz jeszcze jedną korzyść: w nowszych jego wersjach poprawiane są różne błędy (również w monitorze sieci).
od tego, kto wygrywał oprogramowanie do telefonu: jest ono pisane jest zazwyczaj w C (a później tłumaczone (kompilowane) na kod pracującego w nim mikroprocesora). Według mojej prywatnej teorii występowanie (i działanie) pewnych testów zależy również od tego, czy w jego kodzie źródłowym były ustawione pewne stałe (programiści :-) zapewne zrozumieją, co staram się napisać). Takim sztampowym przykładem może być Menu 10-38: według opisów angielskich nie jest on włączany w sprzedawanych telefonach, niemniej jednak ciągle się w nich znajduje (żeby go włączyć, trzeba ustawić stałą DEV_FT_MEMORY_DUMP_IN_USE w pliku ftd_conf.h (jednym z plików z kodem źródłowym oprogramowania)). Myślę, że podobnie jest z opisami pomocy (w jednych telefonach występują, w innych nie) - ich obecność nie zależy od wersji oprogramowania, tylko od tego, gdzie telefon został kupiony (skąd pochodzi - gdzie miał wgrywane oprogramowanie). Jak sobie poradzić z tym problemem ? Należy zmienić odpowiednie komórki pamięci EEPROM (jakie ? niestety NIE WIEM). Aha, nie jestem pewien, czy również testy związane z DSP (Menu 10-70, 10-73, 10-74, 10-76 (z wyjątkiem parametru ab), 10-77, 10-78 i 10-79) muszą być w ten sposób włączone (czy też ich działanie (albo niedziałanie) zależy od używanej sieci).
Jeśli masz jakieś dodatkowe informacje, sugestie, uwagi, to bardzo proszę o ich przysłanie !
Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o uaktualnieniach, poinformuj mnie !
Menu 10-1
Informacje o trybie komunikacji z komórką
abbb ccc ddd
e ff g mmmm
nnn ppp
oooo
CH RxL TxPwr
TS TA RQ RLT
C1 C2
CHTa - H, jeżeli włączone jest skakanie po częstotliwościach (w przeciwnym razie pole jest puste). Informację o tym telefon podaje również w Menu 10-12 i Menu 10-13.
bbb - CH (channel): numer kanału używanego do komunikacji z komórką (dziesiętny). Jeśli jest włączone skakanie po częstotliwościach, numer zmienia się, gdy wyświetlacz jest odświeżany.
ccc - RX: minus nie jest pokazywany, gdy wartość <=-100. Od tego parametru zależy kilka rzeczy:
jeżeli wszystkie kanały mają sygnał niższy od -110 dBm, telefon nie monitoruje kanałów.
jeżeli zaniknie sygnał Twojej macierzystej sieci (np. Ery), telefon monitoruje następną dostępną (np. Plusa).
w przypadku, gdy druga sieć ma dość silny sygnał (np. -85 dBm), a Twoja macierzysta sieć z kolei bardzo słaby (np. -100 dBm), telefon może mieć duże kłopoty z zalogowaniem się do niej (musisz wtedy skorzystać z Menu 10-17 i wymusić używanie konkretnego kanału)
wartość parametru RXLev: RX (od) RX (do) RXLev
mniej niż -110 dBm 0
-110 dBm -109 dBm 1
-109 dBm -108 dBm 2
... ... ...
-49 dBm -48 dBm 62
-48 dBm więcej 63

wartość wskaźnika po lewej stronie wyświetlacza (podaję w przybliżeniu): RX (od - do) ilość kresek
od -105 do -100 dBm 0
od -100 do -95 dBm 1
od -95 do -90 dBm 2
od -90 do -85 dBm 3
więcej niż -85 dBm 4

ddd - TX: poziom nadawanego sygnału (tylko podczas połączenia). Jeżeli nadajnik telefonu działa, przed wartością jest dodawana * (gwiazdka). Im mniejszy, tym większa moc (również wypromieniowywana w kierunku głowy ! - stronę poświęconą szkodliwości telefonii komórkowej znajdziesz w Fan Klubie Nokii (patrz tutaj)) i zużycie baterii. TX (GSM 900) 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2-0
TX (GSM 1800) 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 31 30 29
dBm 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43
Waty 0,012 0,016 0,02 0,025 0,032 0,04 0,05 0,063 0,079 0,1 0,125 0,158 0,2 0,251 0,316 0,398 0,501 0,631 0,794 1 1,26 1,58 2 2,51 3,16 3,98 5 6,31 8 10 12 15,8 20
Watt = 10(dBm/10)*0,001
dBm = 10*log(Watt/0,001)
Telefon (GSM 900) może nadawać z maksymalną mocą 2 Wat, może się ona zwiększać np. przy korzystaniu z zestawu samochodowego.
e - TS (Time Slot): (0..7 dla GSM Phase 1 oraz 0..15 dla GSM Phase 2)
ff - TA (Timing Advance): BTS informuje telefon, o ile wcześniej ma wysłać sygnał (aby ten dotarł na czas do BTSa). To jest właśnie ten wskaźnik. Pozwala on ocenić odległość telefonu od BTSa: jest ona z przedziału do TA*550 m do (TA+1)*550 m. Przyjmuje wartości od 0 do 63 (oczywiście: im mniejsza, tym lepiej). Uaktualniany przy komunikacji z siecią (odbieranie (wysyłanie) SMSów, rozmowa, zgłaszanie żądań) - korzystaniu np. z kanałów SDCC i TFR.
g - RXQUAL_SUB (stopa błędów w transmisji przy włączonym DTX (stan DTX można sprawdzić w Menu 10-12)): określa, jak dużo błędów w połączeniu telefon musi poprawiać, aby była możliwa rozmowa. Zakres 0 - 7 (0 - oznacza, że żadnych, powyżej 5 jest duża szansa na przerwanie rozmowy). Im większa wartość, tym bardziej rozmowa jest urywana... Wartość RQ 0 1 2 3 4 5 6 7
Maksymalna ilość błędów <0,2% <0,4% <0,8% <1,6% <3,2% <6,4% <12,8% >12,8%

mmmm - RLT (Radio Link Timeout): jeśli wartość jest ujemna, pokazywane jest 0. Parametr może przyjąć maksymalnie wartość 64. Jeżeli telefon używa innego kanału niż TCH, pokazywane jest xx.
nnn - parametr C1
ppp - parametr C2. Jeżeli telefon obsługuje tylko GSM Phase 1, pokazywana jest tutaj wartość C1.
oooo - rodzaj kanału używanego przez telefon: AGCH (Access Grant Channel) - jest to kanał używany przez BTSa do poinformowania telefonu o tym, jakiego kanału powinien użyć (jest odpowiedzią BTSa na na RACH) - przyporządkowywujący telefon do SDCCH
BCCH (Broadcast Control Channel) - kanał w kierunku BTS-telefon, który zawiera on dokładne informacje o sieci (potrzebne do identyfikacji i dostępu do niej) - np.
jak często telefon ma informować sieć, gdzie się znajduje (wartość licznika T3212 - dokładniejszy opis w Menu 10-10)
o tym, czy w sieci używane jest skakanie po częstotliwościach
parametr CELL_RESELECT_HYSTERESIS (patrz opis parametru C2)
parametr CELL_BARRED (informujący, czy komórka jest testowana, czy oddana do normalnego użytku - telefon może go ignorować i używać również tych testowanych - patrz Menu 10-19)

THR0 TCH HR podkanał 0
THR1 TCH HR podkanał 1
TFR TCH FR
TEFR TCH EFR
F144 TCH FR - transmisja danych komputerowych, prędkość 14.4 kbps
F96 TCH FR - transmisja danych komputerowych, prędkość 9.6 kbps
F72 TCH FR - transmisja danych komputerowych, prędkość 7.2 kbps
F48 TCH FR - transmisja danych komputerowych, prędkość 4.8 kbps
F24 TCH FR - transmisja danych komputerowych, prędkość 2.4 kbps
H480 TCH HR - transmisja danych komputerowych, prędkość 4.8 kbps, podkanał 0
H481 TCH HR - transmisja danych komputerowych, prędkość 4.8 kbps, podkanał 1
H240 TCH HR - transmisja danych komputerowych, prędkość 2.4 kbps, podkanał 0
H241 TCH HR - transmisja danych komputerowych, prędkość 2.4 kbps, podkanał 1
FA TCH FR - używany tylko do szybkiej sygnalizacji przy handoverach
(FACCH - Fast Associated Control Channel)
FAH0 TCH HR - używany tylko do szybkiej sygnalizacji przy handoverach
(FACCH - Fast Associated Control Channel), podkanał 0
FAH1 TCH HR - używany tylko do szybkiej sygnalizacji przy handoverach
(FACCH - Fast Associated Control Channel), podkanał 1
SDCC SDCCH (Stand-alone Dedicated Control Channel) - używany do sygnalizacji systemowej:
ustanowienia połączenia
weryfikacji użytkownika
wykonywania Location Update
przyporządkowania do TCH
przesyłania SMSów

CCCH (Common Control Channel ?) - używany, gdy telefon czuwa (nie nadaje ani nie odbiera danych)
CBCH (Cell Broadcast Channel) - kanał w kierunku BTS-telefon używany do nadawania komórkowego (jego odbiór np. w Nokii 5110 włączysz w Menu 2-5 i Menu 4-2-2, w Nokiii 6110 w Menu 1-5 i Menu 4-4-2; obsługuje go jak na razie Plus i Idea)
CCHR połączenie kanałów CCCH i CBCH
SEAR telefon szuka sieci
NSPS (No Serv Power Save) - telefon nie jest w zasięgu sieci, włączone oszczędzanie energii (informację o tym, czy karta SIM może zatrzymywać zegar w trybie oszczędzania energii, znajdziesz w Menu 10-51)

Uwaga !
Opisy kanałów (z niewielkimi zmianami) są wzięte ze strony p. Andrzeja Górnego (poświęconej również monitorowi sieci).
Daje się zauważyć powiązanie pomiędzy poziomem sygnału odbieranego (RX) i mocą nadawania telefonu (TX): im słabszy jest ten pierwszy, tym mocniejsza jest ta druga (podaję przykładowe zmierzone dane dla Nokii 6110 przy korzystaniu z kanałów SDCC i TFR):
RX TX
od -38 do -49 dBm 19
od -68 do -75 dBm 9-14 (0,032 - 0,316 Wata)
od -79 do -85 dBm 7-9 (0,794 - 0,032 Wata)
od -85 do -93 dBm 5-7 (2 - 0,794 Wata)

To, czy telefon używa kanału CCCH czy CBCH (w przypadku, gdy komórka nie obsługuje nadawania komórkowego - można to sprawdzić w Menu 10-7), zależy od jego wersji oprogramowania i od tego, czy włączony jest odbiór takiego nadawania. Przykładowo: Nokia 5110 z oprogramowaniem 5.04 używa kanału CBCH, gdy włączysz jego odbiór w Menu 2-5 lub Menu 4-2-2 (CCCH, gdy je wyłączysz). Myślę więc, że opłaci się wyłączyć go, gdy nie obsługuje go sieć - sprawdzisz to w Menu 10-7 (przypuszczalnie możesz zaoszczędzić w ten sposób trochę energii). Zostało to poprawione (tzn. telefon korzysta wtedy z kanału CCCH niezależnie od ustawienia opcji "Serwis informacyjny" ("Info service") oraz "Informacja o sieci" ("Cell info display")) przy oprogramowaniu 5.07.
W zależności od parametru ccc (RX) możesz ustawić lepiej antenę (szczególnie kierunkową) niż opierając się na wskaźniku po lewej stronie wyświetlacza ! Jeśli chodzi o zasięg sieci, to taka mała rada praktyczna: nie dotykaj anteny telefonu (możesz zresztą sprawdzić, o ile może zmniejszyć się poziom odbieranego sygnału po przytrzymaniu jej palcami) !

Parametr TA możesz wykorzystać (oprócz sprawdzania odległości od BTSa) również do pomiaru prędkości (np. samochodu, którym jedziesz). Poważnie ! Musi być spełnione kilka warunków:

droga powinna być prosta (bez zakrętów)
telefon w czasie pomiaru musi korzystać z 1 BTSa
sam BTS musi być dosyć blisko drogi
A teraz trochę matematyki:

Z twierdzenia Pitagorasa:
a2 = c2 + e2
b2 = c2 + f2

Stąd:
e =
f =

Teraz d = e - f = -

Skoro znasz:

drogę, którą przebył samochód (na rysunku: długość odcinka d; możesz ją obliczyć na podstawie znajomości odcinków a, b (są to odpowiednie wielokrotności 513 m (można tak przyjąć dla uproszczenia) odczytane na podstawie TA) i c (piszę o nim dalej))
czas, w którym się zmieniał TA (do pomiaru wystarczy zegarek ze stoperem)
to możesz oblicz swoją prędkość.
Błąd takiego pomiaru zależy od:
odległości BTSa od drogi (odcinek c)
samej prędkości
odległości samochodu od BTSa (im większa, tym błąd zależy mniej od długości odcinka c)
A teraz konkretny przykład:
TA miał wpierw wartość 2, która po 15 sekundach zmieniła się na 1.
Wyniki pomiaru były następujące:
123,120 km/h (BTS 0 m od drogi)
124,320 km/h (100 m od drogi)
128,160 km/h (200 m)
135,600 km/h (300 m)
Możesz średnio przyjąć, że odcinek c jest równy 100 m (albo 0, gdy liczysz w pamięci - wtedy d = e - f), a prędkość jest liczona z błędem 5 km/h.


Menu 10-2
Następne parametry sieci
aa b c Bdd
ee f
ggg hh iii
H=j mm nn
PM RAR Ro BC
RelR QLF
CRO TO PenT
H MAIO HSNaa - tryb pagingu:
NO : normalny
EX : rozszerzony
RO lub SB : reorganizacja pagingu
b - RAR (Random Access Retransmission): maksymalna ilość transmisji z użyciem kanału RACH (Random Access Channel - kanał telefon-BTS używany do zgłaszania prośby o dostęp do sieci np. przy logowaniu)
c - jeżeli telefon działa w roamingu, wyświetla się literka R (w przeciwnym razie pole jest puste). Informacja ta jest również podawana na wyświetlaczu na samej górze.
dd - wartość BSIC dla używanej komórki
ee - tutaj znajdziesz przyczynę zakończenia ostatniego połączenia (parametr ten jest również podawany w Menu 10-63 i Menu 10-39 (w tym ostatnim menu znajdziesz wyjaśnienia - patrz opis pierwszego parametru))
f - RXQUAL_FULL (stopa błędów w transmisji przy wyłączonym DTX (stan DTX można sprawdzić w Menu 10-12)): określa, jak dużo błędów w połączeniu telefon musi poprawiać, aby była możliwa rozmowa. Zakres 0 - 7 (0 - oznacza, że żadnych, powyżej 5 jest duża szansa na przerwanie rozmowy). Wartość RQ 0 1 2 3 4 5 6 7
Stopa błędów <0,2% <0,4% <0,8% <1,6% <3,2% <6,4% <12,8% >12,8%

ggg - Cell reselect offset: zakres 0 - 63 (wartości należy mnożyć przez 2 dB), 'xxx' przy nadawaniu. Potrzebny do obliczenia C2.
hh - Temporary offset: zakres 0 - 7 (wartości należy mnożyć przez 10 dB, 70 dB oznacza nieskończenie długi czas), 'xx' przy nadawaniu. Potrzebny do obliczenia C2.
iii - Penalty time: zakres 0 - 31 (wartość należy mnożyć przez 20 s), 'xxx' przy nadawaniu. Potrzebny do obliczenia C2.
j - informacja, czy włączone jest skakanie po częstotliwościach:
0 - nie (używany jest pojedyńcza częstotliwość - tzw. RF (Radio Frequency))
1 - tak (używane są różne RF (Radio Frequency))
mm - MAIO (Mobile Allocation Index Offset). Zakres od 0 do 63, 'xx' gdy j=0 (tzn. gdy nie ma skakania po częstotliwościach - to ostatnie możesz też sprawdzić w Menu 10-12)
nn - HSN (Hopping Sequence Number). Zakres od 0 do 63, 'xx' gdy j=0 (tzn. gdy nie ma skakania po częstotliwościach - to ostatnie możesz też sprawdzić w Menu 10-12)
Menu 10-3
Informacje o aktualnie używanej i sąsiednich komórkach
aaabbbcccddd
aaabbbcccddd
aaabbbcccddd
ef gh

Znaczenie poszczególnych linijek:

informacje o aktualnej komórce
1 sąsiednia komórka
2 sąsiednia komórka
e,f dotyczą 1 sąsiedniej komórki, g,h 2 sąsiedniej komórki
aaa - CH (channel): numer kanału używanego do komunikacji z komórką (dziesiętny)
bbb - wartości C1 wyświetlane tylko w trybie czuwania. W trybie aktywnym (np. połączenie) wyświetlana literka B i wartości BSIC dla danej komórki
ccc - RX: Minus nie jest pokazywany, gdy wartość <=-100. Pozwala on obliczyć wartość parametru RXLev: RX (od) RX (do) RXLev
mniej niż -110 dBm 0
-110 dBm -109 dBm 1
-109 dBm -108 dBm 2
... ... ...
-49 dBm -48 dBm 62
-48 dBm więcej 63

ddd - parametr C2
e,g - pokazuje się F, jeżeli komórka jest na zabronionym obszarze (w przeciwnym razie pole jest puste)
f,h:
B oznacza komórkę testowaną (telefon może korzystać z testowanych komórek - trzeba to włączyć w Menu 10-19)
N - oddaną do normalnego użytku
L - oznacza niski poziom
w innych wypadkach pole jest puste.
Menu 10-4, 10-5
Informacje o sąsiednich komórkach
aaabbbcccddd
aaabbbcccddd
aaabbbcccddd
ef gh ij

Znaczenie poszczególnych linijek:

3 (6) sąsiednia komórka
4 (7) sąsiednia komórka
5 (8) sąsiednia komórka
e,f dotyczą 3 (6) sąsiedniej komórki, g,h 4 (7) sąsiedniej komórki, i,j 5 (8) sąsiedniej komórki
Znaczenie literek jest takie jak w Menu 10-3 (literka i oznacza to samo co e, zaś j to samo co f)
Menu 10-6
Informacje o "preferowanych" i zabronionych sieciach włożonej do telefonu karty SIM.
aaabb aaabb
aaabb aaabb
aaabb aaabb
aaabb aaabb


Znaczenie poszczególnych linijek:
sieć macierzysta 1 sieć, do której miała zabroniony dostęp
1 "preferowana" sieć 2 sieć, do której miała zabroniony dostęp
2 "preferowana" sieć 3 sieć, do której miała zabroniony dostęp
3 "preferowana" sieć 4 sieć, do której miała zabroniony dostęp


sieć macierzysta - to jej operatorowi płacisz rachunki :-(. Po jej ręcznym wybraniu (w Nokii 5110 Menu 4-2-4) telefon sygnalizuje "Home network selected" ("Wybrano własną sieć"))
"preferowana" sieć - sieć, do której karta SIM mogła się zalogować (będąc w jej zasięgu) - np. w roamingu.
sieć, do której miała zabroniony dostęp - była w jej zasięgu, ale przez brak odpowiednich umów nie mogła z niej skorzystać...
aaa - MCC (Mobile Country Code) - kod kraju, w którym działa sieć (260 dla Polski) w kodzie BCD
bb - MNC (Mobile Network Code) - kod sieci (w Polsce: 01 dla Plusa, 02 dla Ery, 03 dla Idei) w kodzie BCD. W przypadku, gdy używasz telefonu w systemie DCS 1900 (np. Nokia 6190), numer ten może mieć trzy cyfry.
Po co w ogóle są zapisywane takie listy na karcie SIM ? Dzięki nim:
telefon nie traci energii na logowanie się do sieci, do których karta SIM ma zabroniony dostęp (wystarczy to raz sprawdzić, zapamiętać i nie powtarzać całej procedury sprawdzania od nowa)
przy automatycznym wybieraniu sieci w pierwszej kolejności używa tych, w których wcześniej działał (czyli właśnie "preferowanych").
Listę sieci "preferowanych" zapisuje telefon (Nokia umieszcza tam ostatnio wybrane (w RĘCZNYM wyborze) sieci - oczywiście bez sieci macierzystej oraz zabronionych; możesz ją również edytować np. w Motorolach i Alcatelach). Czasami robi to również operator (tzn. przed sprzedaniem karty zapisuje na niej zarówno sieci "preferowane" jak i zabronione (wiadome jest np., że z kartą Idei nie zalogujesz do Plusa - można to już zapisać w procesie programowania karty)). Obie te listy możesz zmienić korzystając z programu SIMedit (niestety, po czesku :-( )...
Tutaj albo tutaj możesz natomiast znaleźć spis parametrów MCC i MNC dla różnych sieci.
Na podstawie tego menu możesz więc sprawdzić (z dosyć dużym prawdopodobieństwem - NIE ZAWSZE !), gdzie była ostatnio używana karta SIM (w kraju, za granicą) albo gdzie jeździł jej posiadacz...


Menu 10-7
Informacje o aktualnej komórce
E A H C I BR
a b c d e fg
ECSC 2Ter MB
h i j


a - 1, gdy możliwe jest połączenie z telefonem alarmowym (chyba 112)
b - 1, gdy możliwe jest IMSI attach oraz IMSI detach
c - 1, gdy komórka może używać kanałów HR
d - 1, gdy nadawane są wartości C2
e - 1, gdy informacje systemowe 7 i 8 (system information 7 and 8) są nadawane
f - 1, jeżeli komórka obsługuje nadawanie komórkowe (kanał CBCH)
g - 1, gdy możliwe jest powtórne nawiązywanie transmisji (cell re-establishment)
Tylko w telefonach dualnych (GSM 900/1800 - np. Nokia 6150) pojawiają się dwie ostatnie linijki:
h - w trybie czuwania pojawia się 1, gdy obsługiwane jest wysyłanie ECSC (Early Classmark). W czasie rozmowy pojawia się tutaj x.
i - w trybie czuwania pojawia się 1, jeżeli obsługiwane są komunikaty 2-Ter. W czasie rozmowy pojawia się tutaj x.
j - tutaj znajdziesz informację (jeżeli jest to obsługiwane), jakie komórki z obu częstotliwości (900 i 1800 MHz) są pokazywane (wartość parametru MULTIBAND_REPORTING):
0 - pokazywane jest 6 najmocniejszych komórek (ze znanym i dozwolonym do użycia MNC z BSIC) niezależnie od używanej przez nie pasma częstotliwości (900 albo 1800 MHz).
1 - pokazywana jest najmocniejsza komórka (ze znanym i dozwolonym do użycia MNC z BSIC) w każdym pasmie częstotliwości na liście BA, wyłączając pasmo częstotliwości używanej komórki. Pozostałe pozycje powinny być użyte do pokazywania komórek w pasmie używanej komórki. Jeżeli są nadal wolne pozycje, znajdą się tam następne najmocniejsze i rozpoznane komórki z innych pasm (niezależnie od użytego przez nie pasma).
2 - podobnie jak przy 1, ale na początku są pokazywane dwie najmocniejsze komórki (ze znanym i dozwolonym do użycia MNC z BSIC) w każdym pasmie...
3 - początkowo pokazywane są trzy najmocniejsze komórki...
Menu 10-10
Informacje sieciowe
TMSIaaaaaaaa
T321:bbb/ccc
PRP:d ee ff
ggggg hhh
TMSI(hex)
T3212ctr/tim
PaRP DSF AGC
AFC Chaaaaaaaa - TMSI (Temporary Mobile Subscriber Identity): numer nadawany każdemu telefonowi działającemu w sieci (np. po włączeniu, rozmowie, wysłaniu (odebraniu) SMSa, zgłoszeniu żądania, PLU). Wartość z karty SIM (po otrzymaniu nowego numeru z sieci jest on na niej zapisywany). Podawana szesnastkowo.
bbb - wartość tzw. licznika T3212: telefon co jakiś czas informuje sieć, gdzie się znajduje (wykonuje tzw. PLU). Liczba bbb oznacza czas, jaki minął od ostatniej aktualizacji i przyjmuje zakres od 0 do wartości liczby ccc (gdzie 1 oznacza 6 minut, 2 - 2 * 6min = 12min, itd.). Licznik ten jest również zerowany po zakończeniu rozmowy, otrzymaniu (wysłaniu) SMSa, zgłaszaniu żądania do sieci - np. dotyczącego przekierowywań rozmów (jednakże wtedy telefon nie zmienia wartości liczników z Menu 10-64).
ccc - maksymalna wartość tzw. licznika T3212: przedział czasu, co jaki telefon wysyła informację o swoim położeniu - wykonuje tzw. PLU (zakres od 1do 240, gdzie 1 oznacza 6 min pomiędzy aktualizacjami, 240 oznacza 24 godziny (240*6min)). Liczbę tę otrzymuje telefon z sieci (jeżeli jest równa 0, oznacza to, że sieć nie pobiera informacji o położeniu) - np. dla Ery i Plusa jest równa 30 (3h)
d - Paging Repeat Period, czasami określany jako DRX (Dincontinuous Receive): odstęp czasu, z jakim telefon musi włączać odbiornik, żeby sprawdzić, czy ktoś do nas dzwoni (zakres od 2 do 9 - im większy, tym jest to robione rzadziej i telefon zużywa mniej energii). Z tym parametrem wiąże się jedna ciekawostka: czasy czuwania i pracy baterii są najczęściej podawane przy wartości 9 tego parametru.
ee - DSF (Downlink Signalling Failure). Jeżeli jest ujemna, pokazywane jest 0. Maksymalna wartość to 45. Kiedy telefon używa kanału TCH, pokazywane jest xx.
ff - AGC (Automatic Gain Control) - automatyczna regulacja wzmocnienia toru odbiornika telefonu. Im mocniejszy jest sygnał z BTSa, tym wartość ta maleje (pokazując jak odbiornik telefonu zmniejsza swoje wzmocnienie, by uniknąć przesterowania). Jest ona poprawnie podawana tylko w czasie używania kanału TCH/SDCCH (np. rozmowy) i przyjmuje wartości z zakresu 0 - 93.
ggggg - w angielskich opisach jest to "VCTCXO AFC DAC control" przyjmująca wartości z zakresu -1024 - 1023. W pomocy jest opisana jako AFC (Automatic Frequency Control) - automatyczne dostrajanie odbiornika telefonu do częstotliwości nadawanego przez BTS sygnału. Im bardziej ta wartość odbiega od 0, tym więcej odbiornik telefonu musi korygować swoją częstotliwość (zależy ona od kanału używanego do komunikacji z BTSem - patrz Menu 10-1), by "dopasować" się do BTSa.
hhh - CH (channel): numer kanału używanego do komunikacji z komórką (podany dziesiętnie)
Informację o tym, ile razy telefon wysyłał informację o swoim położeniu, znajdziesz w Menu 10-64. Jeżeli np. wysyłałeś(aś) ostatnio SMSa, możesz w przybliżeniu określić (z dokładnością do 6 min), kiedy to nastąpiło (o ile było to nie dłużej niż 3h (dla Ery i Plusa)) - sprawdź wartość parametru bbb.

Menu 10-11
Identyfikacja używanej sieci
CC:aaa NCbbb
LAC:ccccc
CH : ddd
CID:eeeee


aaa - MCC (Mobile Country Code): kod kraju, w którym działa sieć (260 dla Polski). Podawany dziesiątkowo.
bbb - MNC (Mobile Network Code): kod sieci (w Polsce: 01 dla Plusa, 02 dla Ery, 03 dla Idei). W telefonie w systemie DCS 1900 (np. Nokia 6190) numer ten może mieć trzy cyfry. Podawany dziesiątkowo.
ccccc - LAC (Location Area Code): kod regionu (dziesiątkowy lub szesnastkowy), w którym działa komórka. Wielkość obszaru, na którym nie zmienia się LAC komórek, zależy od sieci. Po zmianie LAC telefon wykonuje Location Update.
ddd - CH (channel): numer kanału używanego do komunikacji z komórką (dziesiętny)
eeeee - CID (Cell Identifier): numer używanej komórki (każda ma swój niepowtarzalny w danym regionie) podawany dziesiątkowo lub szesnastkowo (zależy od sieci i obszaru)
Telefony GSM identyfikują sieć na podstawie numerów MCC i MNC (ich spis jest tutaj albo tutaj). Napisy 'ERA GSM', 'Plus GSM' czy 'Idea' pokazywane na wyświetlaczu są zapisane w pamięci telefonu (tzn. to producent decyduje, że będą takie, a nie inne). W momencie, gdy zaczyna działać nowa sieć, uaktualniane jest jego oprogramowanie (dopiero po tym zabiegu może on wyświetlać jej nazwę literową). Nazwy literowe mogą być również zmienione np. w serwisie przy pomocy odpowiednich programów (np. WinTesli).
Przy opisie BTSów znajdziesz adresy stron zawierających np. ich listy z podanymi lokalizacjami, LAC i CID (dla polskich sieci oczywiście)

Menu 10-12
Parametry sieci
CIPHER :aaa
HOPPINNG:bbb
DTX :ccc
IMSI :ddd


aaa:
OFF: telefon nie nadaje
A51: telefon nadaje, dane są kodowane algorytmem A5/1
A52: telefon nadaje, dane są kodowane algorytmem A5/2
bbb - czy jest używane (ON)/wyłączone (OFF) skakanie po częstotliwościach
ccc - czy jest używane (ON) czy nie (OFF) przerywanej transmisji (DTX) przez telefon
ddd - czy jest dozwolone (ON) IMSI attach
Wartości w tym menu są uaktualniane tylko, gdy telefon korzysta z kanału TCH.
Menu 10-13
To menu pozwala ustawić, czy telefon ma korzystać z mechanizmu przerywanej transmisji (DTX) - o ile pozwala na to BTS.
aaaaaaaaaa
DTX(DEF):bbb
DTX(BS) :ccc
$


aaaaaaaaaaaa: informacja, czy telefon używa DTX:
DTX:ON - tak, używa
DTX:OFF - nie używa
DTX:DEF - telefon używa albo nie (zależy od domyślnego ustawienia - parametru bbb)
NOTALLOWED - telefon nie może "samodzielnie" decydować, czy ma używać DTX, czy nie (BTS na to nie pozwala)
bbb - domyślne ustawienie DTX. Wartości ON albo OFF.
ccc - wartość DTX z BTS (na uplinku - kanale służącym do komunikacji w kierunku telefon-BTS):
MAY - BTS pozwala "decydować" telefonowi, czy ma korzystać z DTX
USE - BTS wymusza używanie DTX
NOT - BTS nie pozwala korzystać z DTX
Jeżeli BTS na to pozwala (tzn. jeżeli ostatni parametr w tym menu przyjmuje wartość MAY), to przez bezpośrednie wejście do tego menu możesz ustawiać, czy telefon ma korzystać (czy nie) z DTX.

Menu 10-14
Przez bezpośrednie wejście do tego menu, możesz zmienić wartość aa z 01 (wartości domyślnej) na 00 (albo odwrotnie).
SCREENING $
INDICATOR
IS aa
$


Menu 10-17
Pozwala włączyć testowanie przez telefon jednego konkretnego kanału używanego do kontaktu z komórką (telefon nie szuka wtedy kanału o najsilniejszym sygnale, tylko korzysta z podanego przez Ciebie: dla GSM 900 poprawne są kanały 1-124, dla GSM 1800 512-885). Każda sieć GSM ma przyporządkowane dla siebie kanały z podanych zakresów (tzn. Plus nie może korzystać z kanałów Ery i odwrotnie). Poniżej podaję najbardziej prawdopodobny podział dla GSM 900 w Polsce:

Plus: kanały 1-14 oraz 37-67
Era: 15-36 oraz 68-90
Idea: 91 - 124 (albo 91 - 122)
Możesz tu podawać kanały dowolnej sieci (jeżeli masz do niej zabroniony dostęp, wyświetlane będą wprawdzie jej parametry, ale nie będzie możliwe wykonywanie połączeń (z wyjątkiem telefonów alarmowych), itp.) Po włączeniu testu nie będzie możliwe przeprowadzanie handoverów.
Aby włączyć test, należy (czasami ta procedura nie działa - pomaga np. wyłączenie i włączenie telefonu; nie wiem, dlaczego tak się dzieje):

zapisać (zmienić) żądany kanał na pozycji 33 w książce telefonicznej na karcie SIM (jeżeli wpiszesz tam 0, test nie będzie się włączał !). Nie jest to jednak konieczne (o ile numer ten był tam wcześniej zapisany - sprawdzisz to np. kodem 33#).
przejść do Menu 10-17
jeszcze raz wejść bezpośrednio do Menu 10-17
wyłączyć i włączyć telefon
Jeżeli chcesz wyłączyć test:
wejdź bezpośrednio do Menu 10-17
wyłącz i włącz telefon (czasami nie jest to konieczne - lepiej jednak tak zrobić)
Ciekawe wyniki uzyskiwałem, gdy (zgadnij, dlaczego ?):
telefon miał włączony test
w Menu 10-19 zmieniałem ustawienie na REVERSE
wyłączałem test, ale nie telefon (tzn. w celu wyłączenia testu tylko raz wchodziłem bezpośrednio do Menu 10-17)
W takich wypadkach telefon potrafił "skakać" po kanałach i monitorować kanały różnych sieci (nie tylko mojej) - mogłem np. obejrzeć LAC, CID używanych komórek. Co więcej, nie potrafił się zalogować do mojej macierzystej sieci (chociaż wyświetlał dane jej kanału). Kilka razy udało mi się uzyskać komunikat "Insert SIM card" (albo "SIM card rejected") - ten efekt wynikał prawdopodobnie z błędu w oprogramowaniu. Po wyłączeniu i włączeniu telefonu wszystko wracało do normy.
Opisany przeze mnie efekt możesz wykorzystać do szybszego rozładowania akumulatora (jednakże wtedy Twój telefon nie będzie dostępny w sieci).
Ponieważ Nokie serii 51xx/61xx nie posiadają możliwości "wymuszenia" zapisywania numeru pod określoną pozycją w książce telefonicznej, poleciłbym:
sprawdzenie, czy mamy już zapisany jakiś numer pod tą pozycją (wpisujemy 33#)
jeżeli telefon wyświetlił 'Błędna pozycja' ('Invalid location'), wpisujemy tyle telefonów do książki, aż nie zobaczymy tego komunikatu (powtarzając oczywiście sprawdzanie z punktu 1)
po wyświetleniu się numeru musimy dojść do tego, jaka jest nazwa, pod którą jest on zapisany w książce telefonicznej. Można to zrobić na dwa sposoby:
po prostu przypomnieć sobie (albo przejrzeć całą książkę telefoniczną)
wyłączyć nadajnik telefonu w Menu 10-45 i zadzwonić pod ten numer (telefon przy wybieraniu numeru wyświetli nazwę przypisaną do numeru - znajdziesz ją również na liście ostatnio wybieranych połączeń)
edytujemy książkę telefoniczną (ten numer) - możemy np. zmienić nazwę albo numer (kanału)
gdy telefon spyta się, czy zastąpić stary numer nowym czy zapisać pod inną pozycją, wybieramy to pierwsze
Do zapisania numeru pod określoną pozycją można użyć również innych modeli Nokii (np. 2110) albo telefonów innych producentów.BTS TEST $
OFF
$

BTS TEST $
ON
$Wbrew pozorom (wszak telefon automatycznie szuka najlepszego dla nas sygnału) włączenie tego testu może się przydać, gdy:
chcesz wymusić korzystanie z konkretnej komórki (np. chcesz sprawdzić, czy możliwe jest skorzystanie z komórki znajdującej się 20 km od Ciebie)
nie chcesz działać w roamingu (podwyższa to przecież opłaty) np. przy granicy kraju (telefon uznał, że sygnał sieci sąsiada jest mocniejszy i z niego korzysta) - przełączasz na kanał używany przez Twoją macierzystą sieć i już...
druga dostępna sieć ma dość silny sygnał (np. -85 dBm), a Twoja macierzysta sieć z kolei bardzo słaby (np. -100 dBm) - bez użycia kanału Twojej sieci telefon może mieć duże kłopoty z zalogowaniem się do niej
chcesz monitorować stan kanału, którego sygnał jest słabszy niż -110 dBm (przy tej wartości normalnie telefon przestaje to robić)


Menu 10-18
To menu pozwala włączyć na stałe podświetlanie wyświetlacza i klawiszy (LIGHTS ON). Jest to świetny sposób na szybsze rozładowywanie baterii. W ten sposób firma Nokia ufundowała nam również lampkę - możesz z jej pomocą np. sprawdzić rozkład jazdy, położenie na mapie, być lepiej widoczny na drodze :-), itd. Jest tylko jeden warunek: musisz mieć włączony ten test w monitorze sieci.
Jeżeli je włączymy i wyłączymy, światełko wyłączy się na stałe (nie będzie reagować na klawisze) na kilka minut (dobre do gier - oszczędza akumulator)...

Światełko możesz też włączyć na stałe, jeżeli podłączysz zestaw samochowy (albo go zasymulujesz - patrz Menu 10-75). I to BEZ włączonego monitora sieci (ani tymbardziej żadnego testu) !Zmiana przez bezpośrednie wejście do tego menu.LIGHTS $
OFF
$

(ustawienie domyślne)

LIGHTS $
ON
$


Menu 10-19
Każdy operator przed oddaniem do normalnego użytku (po naprawie, wybudowaniu...) stacji bazowej (BTS) testuje wchodzące w jej komórki. Normalny telefon GSM odczytuje tę informację i nie próbuje z nich skorzystać. Korzystając z tego menu możesz jednak ustawić swój tak, że będzie to robił (należy ustawić na DISCARD) - możesz w ten sposób "powiększyć" zasięg swojej sieci (np. obecnie jest to jedyna metoda pozwalająca korzystać z budowanej (testowanej) Idei pracującej w paśmie 900 MHz).
Jeżeli chcesz, aby telefon próbował korzystać tylko z testowanych komórek, ustawiasz to menu na REVERSE (jezeli nie ma takich w okolicy, możesz spowodować, że nikt nie będzie mógł zadzwonić z Twojego telefonu ani dodzwonić się do Ciebie - dobre, jak chcesz zablokować telefon ?).

Przy ustawieniu na ACCEPTED telefon używa tylko oddanych do użytku komórek (zachowuje się jak każdy inny).Informacja o statusie komórki nadawana jest w kanale BCCH jako wartość parametru CELL_BARRED. Zmiana ustawienia przez bezpośrednie wejście do tego menu (jeżeli jednak wcześniej włączyłeś(aś) test w Menu 10-17, używana komórka może mieć inny status niż tutaj wybrany (np. tutaj wybrałeś(aś) tylko komórki testowane, a telefon korzysta z normalnej)).

Po zmianie ustawienia telefon je uwzględnia przy następnych pomiarach jakości sygnału (żeby mu pomóc, możesz spróbować wykonać połączenie, zmusić go do szukania sieci (ustawić jej ręczny wybór) albo po prostu przez dłuższy czas trzymać jego antenę (np. palcami)).

Czasami telefon może nie znajdować komórek o ustawionym tu statusie i wyświetlać dane komórek drugiej sieci o tym statusie (np. kiedyś ustawiłem to menu na REVERSE i telefon zaczął mi wyświetlać testowane komórki Plusa (bo nie znalazł takowych w Erze)). Informacje o statusie komórek znajdziesz w Menu 10-1do Menu 10-5.CELL BARR$
ACCEPTED
$

Telefon zachowuje się jak każdy inny (domyślnie)

CELL BARR
REVERSE
$

Używane są tylko testowane komórki

CELL BARR
DISCARD
$

Korzystasz ze wszystkich możliwych komórek


Menu 10-20
Informacje o baterii i trybie pracy telefonu aaa bbbbb
Tccc ddd
Ceee Wfff
gggg hhhh
BatVol ChMod
BTemp ChTime
ChrgVol Pwm
BTyp BFDCaaa - wartość napięcia baterii (V/100 - przykładowo 7.19V jest pokazywane jako 719). Zakres 0.00 - 9.99 V
bbbbb - informacje o ładowaniu baterii:
xxxxx - nie podłączono ładowarki albo nie ma procesu ładowania
BatCk - sprawdzanie stopnia naładowania akumulatora (dzieje się tak np. po każdej rozmowie w trakcie ładowania akumulatora NiMH)
BSIFa - ładowanie zostało przerwane (błąd sprawdzania BSI)
CelBr - ładowanie zostało przerwane (któraś z cel akumulatora ma defekt)
ChaCk - EM sprawdza ładowarkę
Charg - ładowanie
ColdC - ładowanie zimnej baterii
ColdM - akumulator jest zimny, trwa ładowanie podtrzymujące
CurFa - ładowanie zostało przerwane (błąd sprawdzania natężenia prądu z ładowarki)
DisCh - rozładowywanie akumulatora
Faile - błąd
FastC - szybkie ładowanie
FullM - akumulator pełny, trwa ładowanie podtrzymujące
F_Che - sprawdzanie procesu szybkiego ładowania
HotM - akumulator jest gorący, trwa ładowanie podtrzymujące
I_Che - inicjacja sprawdzania parametrów ładowania (po niej pokazuje się komunikat 'Ładuje' ('Charging'))
InitC - proces ładowania jest inicjowany
L_Che - sprawdzanie procesu ładowania akumulatora LiION
LiAFu - poziom parametru fff (Pwm) jest ponad dopuszczalny limit dla naładowanego akumulatora
LiDCH - ładowanie DCH (prawdopodobnie podtrzymujące) akumulatora LiION
LiFul - parametr fff (Pwm) przekroczył dopuszczalny limit dla naładowanego akumulatora przez określony czas (określony dla naładowanego akumulatora)
LiHot - ładowanie gorącego (nagrzanego) akumulatora LiION
LithC - ładowanie akumulatora LiION
LiTxO - ładowanie akumulatora LiION, włączony nadajnik telefonu (rozmowa)
LNFTx : ładowanie akumulatora LiION (ale zużywane jest tyle energii, że faktycznie nie jest doładowywany), włączony nadajnik telefonu (rozmowa)
M_Che - sprawdzanie procesu ładowania podtrzymującego
MaBFD - ładowanie podtrzymujące (BFD)
Maint - ładowanie podtrzymujące
TmpFa - ładowanie zostało przerwane (błąd sprawdzania temperatury akumulatora)
TxNoF - ładowanie akumulatora NiMH (ale zużywane jest tyle energii, że faktycznie nie jest doładowywany), włączony nadajnik telefonu (rozmowa)
TxOnC - ładowanie baterii NiMH, włączony nadajnik telefonu (rozmowa)
VolFa - ładowanie zostało przerwane (błąd sprawdzania napięcia z ładowarki)
ccc - temperatura akumulatora (np. T+27 oznacza +27 stopni C). Bardzo rzadko (czasami, jeżeli telefon jest włączony i przez dłuższy czas nieużywany (brak rozmów, itp. - niski pobór prądu z akumulatora)), temperatura tu podawana może być równa temperaturze otoczenia (w więc masz wtedy termometr). Gdybyś potrzebował(a) temperatury w stopniach Fahrenheita, do przeliczenia użyj wzoru F = 32 + 9C/5 (gdzie F i C to oczywiście odpowiednie temperatury). Temperatura akumulatora LiION jest również widoczna w Menu 10-23.
ddd - czas ładowania w godzinach (pierwsza cyfra) i minutach (2 ostatnie cyfry). Zerowany po rozpoczęciu ładowania (nie zawsze: zauważyłem, że telefon nie robi tego, gdy nie zostało zakończone poprzednie ładowanie akumulatora). Zaobserwowałem to również w Nokii 6110 po zmianie baterii (np. z LiION na NiMH). Zaczyna odliczać czas po podłączeniu ładowarki. Jeżeli akumulator jest naładowany albo odłączysz ładowarkę, zatrzymuje się.
eee - napięcie ładowania (V/100). Bateria nie jest ładowana prądem stałym, tylko pulsującym (wskaźnik się ciągle zmienia). Zakres 0.0 - 18.7 V. Po zakończeniu ładowania trwa tzw. ładowanie podtrzymujące (patrz opis niżej)
fff - kontrola ładowania (Charge control output). Podawana dziesiętnie (zakres 000 - 255)
ggg - pojemność akumulatora w mAh (w przypadku akumulatora LiION jest tu podawana dokładnie taka wartość, jak na jej obudowie - angielskie opisy podają, że jest to typ takiego akumulatora (BSI podzielone przez 4); w akumulatorach NiMH może się różnić nawet o 200 mAh i zmieniać w zależności od temperatury)
hhhh - licznik pozwalający ocenić czas do naładowania akumulatora: kiedy aktualne naładowanie jest mniejsze niż ustalony limit, wtedy rozpoczyna odliczanie. Jeżeli osiągnie 0, ładowanie zostanie (powinno być ?) zakończone.
Jeśli chodzi o ładowanie akumulatora, istnieje kilka jego rodzajów:
zwykłe (najwolniejsze)
szybkie
podtrzymujące (po zakończeniu ładowania "głównego" akumulator zaczyna się rozładowywać; jeżeli w tym czasie do telefonu jest ciągle podłączona ładowarka, przez doładowywanie niewielkim prądem może uzupełnić powstałe straty energii)
Ten test pozwala sprawdzić przede wszystkim ładowarkę. Możesz tutaj również zobaczyć rzeczywiste parametry akumulatora:
pojemność
jego sprawność (np. nie radzę kupować akumulatorów z uszkodzona celą)
napięcie (jeżeli jesteś np. na wycieczce, to tutaj możesz zobaczyć, czy napięcie z akumulatora będzie odpowiednie do zasilania latarki)


Menu 10-21
Parametry ładowania (zauważyłem, że pokazywane tu wartości są poprawne tylko po przeprowadzeniu rozmowy w jego trakcie - tylko wtedy się zmieniają (po jej zakończeniu wyświetlają ostatnie rejestrowane wartości)) aaaa bbbbb
ccc ddd
eee fff
$
MTDif MPDif
BUpV BDownV
AverV SumMF
$aaaa - różnica pomiędzy mierzonym napięciem i tym, które ma być osiągnięte docelowo w czasie ładowania
bbbb - różnica pomiędzy mierzonym napięciem i wynikiem poprzedniego pomiaru, znak części ułamkowej nie jest pokazywany.
ccc - najwyższe zmierzone napięcie z akumulatora (przy ładowaniu akumulatora i jednoczesnym korzystaniu z niego napięcie może się zmieniać)
ddd - najniższe zmierzone napięcie z akumulatora
eee - przeciętne napięcie
fff - suma ustawień parametrów z Menu 10-22 (zakres 0.00 - 9.99, np. 1.53 pokazywane jest jako 153) - według moich obserwacji pod uwagę NIE JEST brany parametr DerivCount (Eaaa). Jeżeli osiągnie wartość 1.00, wtedy pokazywany jest wskaźnik pełnego naładowania akumulatora (tzn. wtedy przestaje się poruszać wskaźnik po prawej stronie wyświetlacza i ładowanie zostaje zakończone).
Menu 10-22
Wskaźniki pozwalające ocenić parametry ładowania Eaaa Cbbb$
Dccc Rddd
Ieee Afff
Tggg Vhhh
DeriC ChAm
VDif VDrop$
VDTi AvDif
Temp Volt


Eaaa - DerivCount
Cbbb - ChargeAmount
Dccc - VolDiffToMax
Rddd - VolDropCnt
Ieee - VolDiffTime
Afff - AverDiff
Tggg - temperatura
Vhhh - napięcie
Tutaj zobaczysz wartości wskaźników parametrów ładowania. Wszystkie (oprócz DerivCount) przyjmują wartości od 0.00 do 1.00 (np. 0.23 jest pokazywane jako 023). Po odłączeniu ładowarki wartości tutaj mogą być bardzo różne. Litery E, C, D, R, I, A, T i V są wyświetlane, gdy liczba za nimi nie jest czterocyfrowa.
Menu 10-23
Informacje o baterii. aaaa bbbb
cccc dddd
eee fff gggg
hhh iiiijjjj
TxOn TxOff
ChCur Stdby
Age CAP Curr
Tmp CmAhTargaaaa - napięcie z akumulatora, gdy pracuje nadajnik telefonu (a.aaa mV)
bbbb - napięcie z akumulatora, gdy nadajnik telefonu jest wyłączony (b.bbb mV)
cccc - prąd ładowania (c.ccc mA). Jeżeli ładowarka nie jest podłączona, pokazuje się tutaj 0.
dddd - oczekiwane napięcie z akumulatora w trybie czuwania (d.ddd mV). To, czy karta SIM może zatrzymywać swój zegar w tym trybie, sprawdzisz w Menu 10-51.
eee - szacowany wiek akumulatora (0 - nowy, 100 - stary) dla akumulatora LiION albo 33 dla akumulatora NiMH.
fff - poziom naładowania akumulatora (25 - 1 kreska, 50 - 2 kreski, 75 - 3 i 100 - 4) - wartości takie, jak pokazuje wskaźnik po prawej stronie wyświetlacza. Wskaźnik ten (i parametr) jest bardzo niedokładny, jeśli chodzi o określenie tego, w jakim stopniu akumulator jest naładowany - wtedy lepiej użyj parametrów ii i jjj.
gggg - chwilowe zużycie energii wskazywane przez PSM (według opisów angielskich w dziesiętnych częściach mA; natomiast poniższe oszacowania czasu działania telefonu opierają się na przekonaniu, że są tutaj podawane wartości w mA)
hhh - temperatura akumulatora LiION (znajdziesz ją również w Menu 10-20 - czasami jednak oba te wskaźniki różnią się trochę) albo 0 (akumulator NiMH)
iiii - ile mAh zostało naładowane do akumulatora do tej chwili. Jeżeli jest w przybliżeniu równa wartości parametru jjj, ta ostatnia podwyższa się (albo kończy się proces ładowania). Parametr ten jest zerowany po każdej rozmowie przeprowadzanej w trakcie ładowania (w przypadku akumulatora NiMH). Zauważyłem to również w Nokii 6110 przy ładowaniu akumulatora LiION (przy wyłączaniu i włączaniu telefonu w trakcie tego procesu).
jjjj - przy jakiej wartość pojemności akumulatora (w mAh) zostanie zakończony następny etap ładowania (patrz opis poprzedniego parametru). Zaobserwowałem jego zerowanie w trakcie ładowania akumulatora LiION (przy wyłączaniu i włączaniu telefonu w trakcie tego procesu) w Nokii 6110.
Tutaj możesz sprawdzić np. rodzaj akumulatora (czy jest on LiION czy NiMH).

Poniżej podaję orientacyjny pobór prądu (może się zmieniać w zależności od różnych parametrów) przy korzystaniu z konkretnych kanałów:

przy nadawaniu (wartość parametru TX - mocy nadawania telefonu - możesz sprawdzić w Menu 10-1) - używaniu kanałów SDCC i TFR (Nokia 6110): TX pobór prądu (parametr gg)
powyżej 19 92
16-18 99
14-15 105
13 114
12 123
11 136
10 151
9 173
8 198
7 232
6 269
5 300
Wniosek: czas pracy baterii może rzeczywiście bardzo zależeć od warunków panujących w sieci (a w większości materiałów reklamowych jest on podawany (mierzony), gdy telefon nadaje z najmniejszą mocą (najwyższe TX))
AGCH: 310 mA w przypadku Nokii 5110 i 6110
CCCH i CBCH: Nokie 6110 ze starszym oprogramowaniem (np. 4.73) podają odpowiednio 20 i 34. Nie wiem jednak, czy jest błąd ich oprogramowania (może wartości w mA/10 ?) czy też pobór prądu jest faktycznie tak duży. Sprawdziłem natomiast, że Nokie 5110 (i 6110 z oprogramowaniem 5.31) podają 3 mA (co jakiś czas wartość ta zmienia się przez chwilę na 220 mA - nie wiem, z czego to wynika), gdy używają kanału CCCH. Przypuszczalnie może się "opłacić" (dłuższy czas czuwania, itd.) wyłączenie odbioru "nadawania komórkowego" w telefonie, o ile go nie obsługuje sieć (po szczególy odsyłam tutaj).
NSPS: 55 zarówno w Nokii 5110 jak i 6110 (czy jest to wartość w mA, czy w mA/10 ?)
Włączenie podświetlenia zabiera kolejne 90 mA, przy ładowaniu trzeba doliczyć kolejne 17 mA.
Na podstawie znajomości poboru prądu można wyliczyć przybliżony czas działania telefonu:
900 mAh / 225 mA = 4 godziny rozmowy (średnio)
Należy pamiętać o początkowym poborze prądu przy użyciu kanału SDCC oraz to, że na początku telefon używa pełnej mocy, ktorą potem obniża.
900 mAh / 5,45 mA = 165 godzin czuwania (średnio)
Należy pamiętać, że w stanie czuwania telefon np. musi co jakiś wykonywać PLU


Menu 10-30
Test z zawartościami rejestrów API dźwięku aaaa bbbb
cccc dddd
eeee ffff
gggg hhhh $
A1Cnf A2Cnf
ST AU3
1Tone 2Tone
Conf HFVolaaaa - API_AUD1_CTRL
bbbb - API_AUD2_CTRL
cccc - API_SIDETONE
dddd - API_AU3
eeee i ffff - API_1_TONE i API_2_TONE (patrz opis niżej)
gggg - API_CONFIG: związany z ustawieniami dźwięku wybranymi w Menu 10-71 i 10-72. W zależności od tego, które menu tam ostatnio przeglądałeś(aś) (albo raczej, jakie cyferki były umieszczone w tamtym menu), tutaj zobaczysz (szesnastkowo) liczbę wybraną tam pod AUDIO ENHANCEMENT (podaję przykładowe): normalnie (np. w trybie czuwania) wybieranie numeru rozmowa
5148 (trzaski) - 20808 dziesiątkowo 5149 5140
851A - 34074 dziesiątkowo 851B 8512
C6A4 (trzaski) - 50852 dziesiątkowo C6AD C6A4
DB34 (trzaski) - 56116 dziesiątkowo DB3D DB34
DF29 (standardowo po włączeniu telefonu) - 57129 dziesiątkowo DF29 DF20
F436 - 62518 dziesiątkowo F43F F436
F437 - 62519 dziesiątkowo F43F F436

hhhh - API_HF_VOL: ustawionie głośności podczas rozmowy (w Nokii 5110 i 5130 możesz ją ustawiać tylko przy wybieraniu numeru i podczas rozmowy, przy włączonym monitorze sieci tylko przy wybieraniu numeru): obliczysz ją według wzoru 110 - hhhh (tzn. od 110 odejmujesz wartość tego parametru). Jest ona również podawana (tylko podczas połączenia) w Menu 10-76. Po podłączeniu zestawu słuchawkowego wartości tutaj pokazywane się zupełnie zmieniają - są bliskie 500 (dla zestawu samochodowego w pobliżu 22000 (należy wtedy odejmować od innej liczby ?)).
Po naciśnięciu każdego klawisza generowany jest dźwięk składający się z dwóch tonów. Zmieniają się wtedy parametry eeee (ich wartości podane są w poziomie) i ffff (podane w pionie) - patrz tabelka. Pierwszy dźwięk jest krótki, drugi trwa tak długo, jak trzymamy klawisz. Jeśli chodzi o klawisze C, NaviKey, Up i Down, zmienia się tylko parametr eeee (wartość 0E10 - 3600 dziesiątkowo) - dźwięk składa się bowiem tylko z jednego tonu. Są to chyba częstotliwości tych dźwięków (czy są podawane w Hz ?).
12E4 (4836 dziesiątkowo) 14E0 (5344 dziesiątkowo) 1714 (5908 dziesiątkowo)
0AE4 (2788 dziesiątkowo) 1 2 3
0C08 (3080 dziesiątkowo) 4 5 6
0D50 (3408 dziesiątkowo) 7 8 9
0EB4 (3764 dziesiątkowo) # 0 *

Menu 10-34
Informacje o połączeniu telefonu z komputerem (monitor interfejsu FBUS) aa bb cc dd
eee fff ggg
hhh iii jjj $
k
CM LD LM NM
PEC FEC OEC
ACC RXS TXS$
Modaa - typ danych przesyłanych obecnie przez FBUS (szesnastkowo)
bb - ostatnie łączone urządzenie przez FBUS (szesnastkowo)
cc - typ danych przesyłanych ostatnio (szesnastkowo)
dd - następny typ danych przesyłanych przez FBUS (taki sam jak parametr aa, jeżeli połączenie nie zostało zrealizowane)
eee - licznik błędów parzystości
fff - licznik błędów ramki
ggg - licznik błędów przepełnień
hhh - licznik czasu aktywności interfejsu FBUS
iii - numer sekwencji odebranej
jjj - numer sekwencji nadanej
k - tryb pracy telefonu: S=slave (podrzędny), H=host (zawiadujący)
Jeżeli interesują Cię komendy wysyłane przez (i do) telefonu, odwiedź stronę projektu gnokii (będziesz mógł przestudiować kod źródłowy w C, w którym są one wyszczególnione). Tutaj natomiast jest dostępna najnowsza wersja dokumentacji tego projektu (w której ma być pełny opis protokołu używanego do komunikacji).
Menu 10-35
Przyczyna ostatniego restartu oprogramowania telefonu aaaaa $
bbbbbbbb
$aa - przyczyna:
NORM: prawdopodobnie normalne wyłączenie/włączenie
UNKNO: nieznana (domyślnie)
SWSIM: kłopoty ze stykami karty SIM
STACK: przepełnienie stosu
SWIDL: nie uruchamiał się tryb czuwania
HW lub WD: ASIC watchdog timeout
SWDSP: restart DSP (potrzebny, aby znów prawidłowo działał)
bbbbbbbb - nazwa ostatniej wykonywanej czynności przed restartem (np. "CC TASK", "SIM L2", "SIM UPL", "RR TASK", "L1 SYSPA", "UNKNOWN" (nieznana) albo "DEV IO")
Menu 10-36
Przyczyny restartu oprogramowania telefonu (tzn. tutaj znajdziesz informacje, ile razy telefon musiał je wykonywać z tych powodów)
aa bb cc$
dd ee ff
$


aa - nieznana
bb - ASIC watchdog timeout
cc - restart DSP (potrzebny, aby znów prawidłowo działał)
dd - według opisów angielskich, jest to ilość restartów związanych z kłopotami ze stykami karty SIM. Według innych źródeł, wyświetlana jest tutaj ilość związanych z wpisywaniem tzw. mastercodu (patrz FAQ w Fan Klubie Nokii) związanego z SIM-Lockiem poziomu 1 (co więcej, próby w dostępnych mi telefonach to potwierdziły)
ee - nie uruchamiał się tryb czuwania
ff - przepełnienie stosu
Wartości liczników są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu.
Menu 10-38
Zrzut pamięci aaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaa
Memory dumpa

$
aaaa.... - szesnastkowa zawartość 24 komórek pamięci
Numer komórki pamięci, od której ma być wykonany ów zrzut, możesz wpisać w książce telefonicznej na karcie SIM pod pozycją 30 (patrz podobny opis w Menu 10-17) - przykładowo dla adresu 0x0C89AB musisz tam wpisać 0C2089AB. Zrzut zostanie wykonany tylko wtedy, gdy wejdziesz bezpośrednio do tego menu.
To menu nie jest włączone w sprzedawanych telefonach. Aby to zrobić, trzeba zmienić zawartość pamięci EEPROM (niestety nie wiem, które komórki).

Menu 10-39
Przyczyna zakończenia ostatniego połączenia (gwiazdka oznacza, że diagnoza nie zostanie pokazana w sieci, tylko w telefonie):
CC: aaa
MM: bbb
RR: ccc
$


przyczyna z warstwy kontrolującej połączenia (CallControl-Layer) - jest ona podawana w również Menu 10-2 i Menu 10-63 (patrz specyfikacje GSM: sekcja 10.5.4.11/GSM 04.08):
0: nie wykonywano połączenia od włączenia telefonu
1: nieprzypisany numer
16: normalne zakończenie rozmowy (rozmowa się odbyła albo usłyszałeś(aś) jakiś nagrany komunikat typu: "Abonent poza zasięgiem. Proszę spróbować później" albo "Nie ma takiego numeru")
17: numer był zajęty
jeżeli to Ty dzwoniłeś(aś), numer był zajęty - telefon wyświetlił 'Numer zajęty' - 'Number busy'
jeżeli ktoś próbował się dodzwonić do Ciebie, usłyszał sygnał zajętości - rozmawiałeś(aś) albo odrzuciłeś(aś) połączenie (w Nokii 5110 lub 5130 trzeba nacisnąć klawisz C, w Nokiach 6110, 6130 lub 6150 czerwoną słuchawkę)
18: brak odpowiedzi użytkownika
19: użytkownik wykonywał połączenie alarmowe, brak odpowiedzi
21: połączenie zostało odrzucone
telefon był poza zasięgiem sieci, gdy próbowałaś(eś) wykonać połączenie (mógł wyświetlić 'Poza zasięgiem sieci' - 'No coverage network')
próbowałeś(aś) się dodzwonić pod nieistniejący numer i usłyszałeś(aś) sygnał zajętości
27: punkt przeznaczenia nie jest w porządku
34: brak dostępnego (wolnego) kanału
38: sieć nie jest w porządku
41: tymczasowa niesprawność
42: switching equipment congestion
50: żądana usługa nie została wykupiona (nie masz na nią abonamentu)
68: ACM było równe albo większe niż ACMmax (najwyższa możliwa wartość ACM)
przyczyna z warstwy zarządzającej siecią komórkową (MobilityManagement-Layer) - patrz specyfikacje GSM: sekcja 10.5.3.6/GSM 04.08:
2: IMSI nieznany w HLR
3: nielegalny telefon
4: IMSI nieznany w VLR
5: IMEI telefonu nie został zaakceptowany
6: niedozwolony ME
11: niedozwolony PLMN
12: niedozwolony kod obszaru (Location Area), w którym działa obsługująca telefon komórka. Możesz go sprawdzić w Menu 10-11.
13: procedura roamingu nie jest dozwolona na tym obszarze
17: niesprawność sieci
22: Congestion
przyczyna z warstwy zarządzającej przydzielaniem kanałów (RadioRessourceManagement-Layer) - patrz specyfikacje GSM: sekcja 10.5.2.31/GSM 04.08:
0: normalne zakończenie
1: niezprecyzowana
2: użyty kanał jest nie do zaakceptowania
3: przekroczenie czasu ważności licznika
4: brak aktywności w ścieżce radiowej
5: Pre-emptive release
8: handover niemożliwy, przekroczono wartość parametru TA
9: tryb kanału nie do zaakceptowania
10: użyta częstotliwość nie zaimplementowana
65: połączenie zostało już (wcześniej) wykasowane
97: typ komunikatu niezgodny ze stanem protokołu
111: niezprecyzowany błąd w protokole
Jeżeli pokazywana jest gwiazdka przed trzecim parametrem z tego menu, to najczęściej oznacza to, że właśnie wykonywane jest połączenie. Czasami telefon podaje inne wartości - nie znam niestety ich sensownego opisu.
Na podstawie tego menu możesz dowiedzieć się, dlaczego właściwie Twój telefon nie chce działać - nie można wykonywać połączeń.

Menu 10-40
Zerowanie liczników handover (przez bezpośrednie wejście)...
RESET
HANDOVER $
COUNTERS
$


Menu 10-41
Informacje o licznikach handover

Uwaga !
Informacje o handoverze (z niewielkimi zmianami) są wzięte ze strony p. Andrzeja Górnego (poświęconej również monitorowi sieci).

Handover to po prostu przenoszenie połączenia radiowego telefonu z jedną komórką na połączenie z inną (rozmowa telefoniczna ciągle trwa). Dzieje się tak:

gdy nowe połączenie może zapewnić lepszą jakość (jego parametry są ciągle sprawdzane przez stację bazową i telefon)
gdy telefon znajduje się na styku kilku komórek i może już korzystać z innych (powstałe wolne miejsce wykorzystują telefony, które są tylko w zasięgu "starej" komórki)
Jeżeli są problemy z transmisją, decyzję o handoverze podejmuje telefonu (w pozostałych przypadkach robi to BSC). Jeżeli włączyłeś(aś) używanie jednego kanału przez telefon (Menu 10-17), handovery nie są w ogóle wykonywane.
Są 4 rodzaje handoveru:

Intra cell - Intra BSC handover (zwany też handoff): najmniejszym z handoverów jest handover wewnątrz komórki. Wtedy odbiorca jest "przerzucany" z jednego kanału na drugi (generalnie na inną częstotliwość w obrębie jednej komórki). W tym wypadku decyzję o tym, czy przenieść abonenta, podejmuje BSC.
Inter cell - Intra BSC handover: abonent zostaje przeniesiony z jednej komórki do drugiej. O przeniesieniu decyduje BSC. Połączenie z pierwszą komórką zostaje przerwane, gdy nastąpi połączenie z drugą (przemieszczanie się między dwoma BTSami w ramach jednego BSC).
Inter cell - Inter BSC handover: przeniesienie połączenia między dwoma komórkami, które nie są obsługiwane przez to samo BSC. W tym wypadku handover jest przenoszony przez MSC, ale decyzję o przeniesieniu podejmuje pierwszy BSC. Połączenie z pierwszym BSC (i BTSem) jest kończone, gdy zostanie ustanowione połączenie z drugim BSC (i BTSem).
Inter MSC handover: odbiorca przenosi się z komórki kontrolowanej przez dany MSC/VLR do innej, która jest kontrolowana przez inny MSC/VLR. Tu sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana. Zauważmy, że MSC jest połączony do GSMc przez łącza PSTN. W tym wypadku widać, że drugi MSC nie może dostać informacji z pierwszego tak po prostu.
Co się stanie gdy połączenie zostanie przeniesione do docelowego MSC/VLR ?

Ponieważ oba MSC należą do tej samej sieci, połączenie zostaje utrzymane. Aby je przenieść z jednego do drugiego MSC musi zostać wygenerowany specjalny numer HON (HON=CC+NDC+SN, CC - kod kraju, NDC - kod sieci, SN - numer abonenta), który jest podobny do numeru roamingowego (to też połączenie między dwoma MSC). Podczas handoveru między dwoma MSC połączenie nie może zostać przerwane (połączenie telefoniczne realizowane przez abonenta sieci).

Uwaga !
Informacje o handoverze (z niewielkimi zmianami) są wzięte ze strony p. Andrzeja Górnego (poświęconej również monitorowi sieci).
HandOOk: aaa
PrevCh : bbb
HONotOK: ccc
HOIntra: ddd
HandOvOKCntr
PrevChanCntr
HandOvNOKCnt
HOIntraOKCnt


aaa - ilość poprawnie zrealizowanych handoverów
bbb - ilość zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału (numer aktualnego kanału sprawdzisz np. w Menu 10-1)
ccc - ilość niepoprawnych handoverów
ddd - ilość handoverów pierwszego rodzaju (Intra cell - Intra BSC) albo przypisań (?)
Liczniki mogą przyjmować maksymalne wartości 999 (wtedy stają). Jeżeli chcesz je wyzerować, użyj Menu 10-40 (albo Menu 10-60).
W telefonach dualnych (np. Nokii 6150) Menu 10-41 wygląda tak i dotyczy handoverów Inter cell - Intra BSC, Inter cell - Inter BSC i Inter MSC:
aaaa bbbb
cccc dddd
eeefffggghhh
iiijjjkkklll
G>G InterD>D
G>D OK D>G
InterHoFail
BackToPrevaaa - ilość poprawnych handoverów GSM 900 - GSM 900
bbb - ilość poprawnych handoverów GSM 1800 - GSM 1800
ccc - ilość poprawnych handoverów GSM 900 - GSM 1800
ddd - ilość poprawnych handoverów GSM 1800 - GSM 900
eee - ilość błędnych handoverów GSM 900 - GSM 900
fff - ilość błędnych handoverów GSM 1800 - GSM 1800
ggg - ilość błędnych handoverów GSM 900 - GSM 1800
hhh - ilość błędnych handoverów GSM 1800 - GSM 900
iii - ilość zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału (numer aktualnego kanału sprawdzisz np. w Menu 10-1) z GSM 900 do GSM 900
jjj - ilość zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału z GSM 1800 do GSM 1800
kkk - ilość zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału z GSM 900 do GSM 1800
lll - kkk - ilość zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału z GSM 1800 do GSM 900
Jeżeli liczniki osiągną wartości maksymalne, stają (9999 dla dwóch pierwszych linii, 999 dla dwóch ostatnich). Jeżeli chcesz je wyzerować, użyj Menu 10-40 (albo Menu 10-60).
Menu 10-42
To menu jest tylko w telefonach dualnych (np. Nokii 6150) i dotyczy tylko handoverów pierwszego rodzaju (Intra cell - Intra BSC):
aaaa bbbb
cccc dddd
eeefffggghhh
iiijjjkkklll
G>G IntraD>D
G>D OK D>G
IntraHoFail
BackToPrevaaaa - ilość poprawnych handoverów Intra cell - Intra BSC GSM 900 - GSM 900
bbbb - ilość poprawnych handoverów Intra cell - Intra BSC GSM 1800 - GSM 1800
cccc - ilość poprawnych handoverów Intra cell - Intra BSC GSM 900 - GSM 1800
dddd - ilość poprawnych handoverów Intra cell - Intra BSC GSM 1800 - GSM 900
eee - ilość błędnych handoverów Intra cell - Intra BSC GSM 900 - GSM 900
fff - ilość błędnych handoverów Intra cell - Intra BSC GSM 1800 - GSM 1800
ggg - ilość błędnych handoverów Intra cell - Intra BSC GSM 900 - GSM 1800
hhh - ilość błędnych handoverów Intra cell - Intra BSC GSM 1800 - GSM 900
iii - ilość zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału (numer aktualnego kanału sprawdzisz np. w Menu 10-1) z GSM 900 do GSM 900 w obrębie 1 komórki (INTRA CELL)
jjj - ilość zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału z GSM 1800 do GSM 1800 w obrębie 1 komórki (INTRA CELL)
kkk - ilość zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału z GSM 900 do GSM 1800 w obrębie 1 komórki (INTRA CELL)
lll - kkk - ilość zakończonych sukcesem prób powrotów do używania poprzedniego kanału z GSM 1800 do GSM 900 w obrębie 1 komórki (INTRA CELL)
Jeżeli liczniki osiągną wartości maksymalne, stają (9999 dla dwóch pierwszych linii, 999 dla dwóch ostatnich). Jeżeli chcesz je wyzerować, użyj Menu 10-40 (albo Menu 10-60).
Menu 10-43
T200MS: aaaa
T200BS: bbbb
T200MS: cccc
T200BS: dddd
T200 MS GSM
T200 BS GSM
T200 MS DCS
T200 BS DCSaaaa - dla GSM 900: licznik pokazujący, ile razy T200 w telefonie przekroczył okres ważności i transmisja L2 została powtórzona.
bbbb - dla GSM 900: licznik pokazujący, ile razy T200 w BTSie (w sieci) przekroczył okres ważności i transmisja L2 została powtórzona.
cccc - dla GSM 1800 (tylko w telefonach dualnych): licznik pokazujący, ile razy T200 w telefonie przekroczył okres ważności i transmisja L2 została powtórzona.
dddd - dla GSM 1800 (tylko w telefonach dualnych): licznik pokazujący, ile razy T200 w BTSie (w sieci) przekroczył okres ważności i transmisja L2 została powtórzona.
Jeżeli liczniki osiągną wartości maksymalne, stają (9999 dla dwóch pierwszych linii, 999 dla dwóch ostatnich). Jeżeli chcesz je wyzerować, użyj Menu 10-40 (albo Menu 10-60).
Menu 10-44
Przez bezpośrednie wejście do tego menu, możesz zmienić wartość aa z 01 (wartości domyślnej) na 00 (albo odwrotnie).

REVISION
LEVEL IS aa$
$


Menu 10-45
Ten test pozwala symulować sytuacje, w których telefon może normalnie odbierać sygnał sieci (jednakże ona nie może otrzymywać żadnych informacji od niego).

Zmiana przez bezpośrednie wejście.TRANSMITTER
ENABLED
$

(ustawienie domyślne)

TRANSMITTER
DISABLED
$


Po jego włączeniu nie jest możliwe np. uaktualnianie położenia przez telefon (patrz Menu 10-64) ani nawiązywanie połączenia. Pozwala to:
"zablokować" telefon do czasu jego ponownego włączenia (np. obserwować parametry sieci, ale nie być dostępnym dla innych - jeżeli ktoś zadzwoni w tym czasie do Ciebie, sieć zachowa się tak, jakby Twój telefon był poza jej zasięgiem)
szybko przypomnieć sobie numer telefoniczny wpisany do książki telefonicznej (jest zapisany np. na kartce, ale nie pamiętasz, kto Ci go dał): wystarczy zadzwonić, a telefon w czasie wybierania numeru wyświetli nazwę; będziesz ją mógł(mogła) później znaleźć na liście ostatnio wybieranych numerów)


Menu 10-51
Informacje o karcie SIM
aaa bbb ccc
dddddddd
e f gg hh
i jjjj
VSel Bau SAl
SCond CStop
PIN12 PUK12
ATR FE/PEaa - wybór napięcia zasilającego kartę SIM (3, 3/5 albo 5 V)
bbb - prędkość komunikacji telefonu z kartą SIM (372, 64, 32 albo 0)
ccc - informacja, czy możliwe jest zatrzymywanie zegara karty SIM (oszczędza to energię) w trybie czuwania (YES - jest możliwe, NO - niestety nie). Informację tę można również uzyskać (w Nokiach i nie tylko) stosując kod*#SIM0CLOCK# - gdy wyświetli się "SIM clock stop allowed", karta SIM ma tę możliwość. Niektóre Nokie 6110 (zależy to od ich oprogramowania) mogą nie obsługiwać tego ostatniego kodu (wyświetlają np. "Result unknown").
dddd - informacja o tym, jaki jest preferowany stan zegara karty SIM (chyba przeferowane napięcie zasilające kartę):
Up - 5 V ?
Down - 3 V ?
Down (Up) - 3/5 V ? (tak było w testowanych przeze mnie kartach SIM)
e - ilość możliwych jeszcze do popełnienia pomyłek przy wpisywaniu kodu PIN1 (maksymalnie można popełnić 2 błędy). W przypadku niektórych kart (np. spotkałem takie karty Tak-Tak) ilość prób jest liczona od 10 (tzn. przy 0 błędnych próbach wyświetlane jest tutaj 0, przy 1 - 9, przy 2 - 8).
f - ilość możliwych jeszcze do popełnienia pomyłek przy wpisywaniu kodu PIN2 (gdy karta SIM nie obsługuje funkcji objętych tym kodem, wyświetla się tu x). To, czy karta może korzystać z tych funkcji, można sprawdzić próbując skorzystać z licznika kosztów rozmów (jeżeli karta nie pozwala, telefon wyświetla 'Nie dozwolone' - 'Not allowed'). Jeżeli chciałeś(aś) z nich korzystać, a karta ich nie obsłuży (wyświetla się tu x), musisz wymienić swoją kartę SIM.
gg - ilość możliwych jeszcze do popełnienia pomyłek przy wpisywaniu kodu PUK1 (maksymalnie można popełnić 9 błędów)
hh - ilość możliwych jeszcze do popełnienia pomyłek przy wpisywaniu kodu PUK2 (gdy karta SIM nie obsługuje funkcji objętych tym kodem, wyświetla się tu xx)
i - licznik powtórzeń ATR (ATR to sekwencja wysyłana przez kartę w odpowiedzi na restart - Answer To Reset)
jjjj - ramka transmisji/błędy parzystości w komunikacji z kartą SIM
Zawartość liczników e, f, gg i hh jest zerowana kilka(naście) sekund po włączeniu telefonu.
Parametr CStop (informacja, czy aktualnie zegar karty SIM jest zatrzymany, czy nie) jest pokazywany wyłącznie w pomocy (nie w teście). Po prostu, ktoś o nim zapomniał tworząc oprogramowanie telefonu.

Jeżeli chodzi o napięcie zasilające SIMa (pierwszy parametr), to (uwagi dla Nokii 5110 i dla testowanych przeze mnie kart SIM):

Po włączeniu telefon odczytuje różne informacje z karty SIM (np. ilość wiadomości SMS, numery z książki telefonicznej) - wtedy przy próbie skorzystania z tego, co jest na niej zapisane (np. książki telefonicznej), pokazywane jest "Karta SIM nie gotowa" ("SIM card not ready") - odczyt wskazuje 3 V. Zauważ również, że wtedy telefon nie potrafi wyświetlać nazw przypisanych do numerów z książki telefonicznej (np. gdy dzwonisz).

Później odczyt zmienia się na 3/5 V - przypuszczam, że wtedy (przy tym napięciu zasilającym) zegar karty SIM jest włączony.

Telefon go wyłącza (w teście z powrotem 3 V), gdy komunikuje się z siecią (zgłaszanie żądań, wysyłanie (odbieranie) SMSów), z uwagi na mniejsze zużycie energii (podobnie w stanie NSPS).

Jeżeli dzwonisz pod numer z książki telefonicznej (albo przychodzący numer został rozpoznany), do zakończenia rozmowy napięcie jest znów równe 3/5 V (w przeciwnym razie zmienia się na 3 V). Po zakończeniu rozmowy jest ono zawsze równe 3 V. Logiczny wniosek: po włączeniu telefon zapisuje w swojej pamięci sumę kontrolną dla wszystkich numerów z książki telefonicznej (wystarczy 7 ostatnich cyfr - na ich podstawie jest dokonywana identyfikacja numerów przez Nokie). Jeżeli suma ta zgadza się z sumą kontrolną numeru, pod który dzwonisz (albo numeru przesłanego przez osobę dzwoniącą), następuje odczyt odpowiedniej nazwy z książki telefonicznej.

I jeszcze jedna uwaga: bez wykonania połączenia, itp. (patrz wyżej), napięcie jest równe 3/5 V (tracona jest niepotrzebnie energia ? - prawdopodobnie tak (chociaż licznik w Menu 10-20 nie pokazuje żadnej zmiany jej poboru))

Jeżeli spróbujesz odczytać "Skrzynkę nadawczą" ("Outbox") albo "Skrzynkę odbiorczą" ("Inbox"), telefon nie włącza zegara, jeżeli są puste (i stąd podejrzenie, że informacje o ilości wiadomości są dublowane w pamięci telefonu).

Z tego, co się orientuję, napięcie 5 V było używane w (naj)starszych kartach SIM (bez możliwości zatrzymywania zegara).

Dużo informacji o karcie SIM wyświetla również program SIMedit (niestety, po czesku :-( )...

Menu 10-54
Informacje o blokach pamięci aa bb aa bb
aa bb aa bb
aa bb aa bb
aa bb aa bb
ResF1 ResF2
ResF3 ResF4
ResF5 ResF6
ResF7 ResF8zawartość poszczególnych linijek (informacje o poszczególnych blokach):

1, 2
3, 4
5, 6
7, 8
aa - ilość zarezerwowanych bloków
bb - ilość wolnych bloków w najgorszym razie
Menu 10-55
Informacje o blokach pamięci (nie ma go we wszystkich modelach - nie mają tak dużej pamięci) aa bb aa bb
aa bb aa bb
aa bb aa bb
aa bb aa bb
ResF9 ResF10
ResF11ResF12
ResF13ResF14
ResF15ResF16


zawartość poszczególnych linijek (informacje o poszczególnych blokach):

9, 10
11, 12
13, 14
15, 16
aa - ilość zarezerwowanych bloków
bb - ilość wolnych bloków w najgorszym razie
Menu 10-56
Informacje o blokach pamięci aaaaaa bbb$
cccccccc
$

Ptr Cntr$
Task
$aaaaaa - wskaźnik do pamięci, skąd została wywołana podwójna dealokacja (w syst. szesnastkowym)
bbb - licznik nieudanych dealokacji
cccccccc - nazwa zadania, które próbowało wykonać podwójną dealokację bloku pamięci (np. "OS IDLE", "UNKNOWN" (nieznane))
Ten test zawiera poprawne wartości tylko, gdy licznik bbb jest różny od 0.
Menu 10-57
Stan pamięci telefonu przed restartem aaaaaaaaaaaa
aaaaa...
bbbbbbbb
$
Status of
stacks
Block setsa
$aaaaaa... - stan każdego stosu przed restartem. Pierwsza pozycja oznacza stan stosu 0, druga stan stosu 1, itd. Ostatnia pozycja zawiera stan stosu systemowego (System stack). Ilość stosów zależy od konfiguracji oprogramowania. Możliwe przyjmowane wartości są:
0: stan stosu w porządku (brak przepełnienia)
1: coś źle (przepełnienie stosu)
bbbbbbb - stan każdego ustawienia bloku pamięci przed restartem. Pierwsza pozycja oznacza stan 1 bloku pamięci, 2 2 bloku, itd. Możliwe przyjmowane wartości:
0: wszystko w porządku
1: blok zapełniony
2: błąd (de)alokacji albo ogólne uszkodzenie pamięci
Ten test zawiera poprawne wartości tylko, gdy zostało wykonane nieznane przerwanie (ewentualnie miało miejsce przepełnienie stosu)..
Menu 10-60 FIELD TEST
DISPLAY
COUNTERS
RESET


Przez bezpośrednie wejście do tego menu możesz wyzerować liczniki od Menu 10-41 do Menu 10-43 i od Menu 10-61 do Menu 10-66.
Jeżeli wyzerujesz te liczniki na początku każdego miesiąca, to będziesz mógł(mogła) porównać ilość wysłanych SMSów (Menu 10-65) i rozmów (Menu 10-63) z Twoim rachunkiem telefonicznym.


Menu 10-61
NOPSW :aaaa
SYNCR :bbbb
RESELEC:cccc
$
PSWMesgCntr
SyncMeasCntr
CellReselCtr
$aaaa - licznik (szesnastkowy) zliczający komunikaty MDI_NO_PSW_FOUND z DSP
bbbb - licznik (dziesiętny) prób zmierzenia synchronizacji. Jeżeli przekroczy 9999, pokazywane są cztery x.
cccc - licznik (szesnastkowy) powtórnych wyborów komórki
Wartości liczników są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu. Możesz je wyzerować używając Menu 10-60. Są one zerowane, gdy osiągną wartości maksymalne.
W telefonach dualnych pojawi się takie Menu 10-61: aaaaa bbbbb
ccccc ddddd
eeeee fffff
ggggg hhhhh
NOPswGSM DCS
Sync GSM DCS
reselG>G D>D
reselG>D D>Gaaaaa - dla GSM 900: licznik (dziesiętny) zliczający komunikaty MDI_NO_PSW_FOUND z DSP
bbbb - dla GSM 1800: licznik (dziesiętny) zliczający komunikaty MDI_NO_PSW_FOUND z DSP
ccccc - dla GSM 900: licznik (dziesiętny) prób zmierzenia synchronizacji. Jeżeli przekroczy 99999, pokazywane jest pięć x.
ddddd - dla GSM 1800: licznik (dziesiętny) prób zmierzenia synchronizacji. Jeżeli przekroczy 99999, pokazywane jest pięć x.
eeeee - licznik (dziesiątkowy) powtórnych wyborów komórki GSM 900 - GSM 900
fffff - licznik (dziesiątkowy) powtórnych wyborów komórki GSM 1800 - GSM 1800
ggggg - licznik (dziesiątkowy) powtórnych wyborów komórki GSM 900 - GSM 1800
hhhhh - licznik (dziesiątkowy) powtórnych wyborów komórki GSM 1800 - GSM 900
Wartości liczników są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu. Możesz je wyzerować używając Menu 10-60. Są one zerowane, gdy osiągną wartości maksymalne.
Menu 10-62 PSW :aaaa
SYNCR:bbbb
BCCH :cccc$
BCCHE:dddd
NeghbrPSWCtr
SyncMeasCntr
BCCHMeasAtmp
BCCHExtMeAtmaaaa - ilość prób pomiarów PSW w sąsiednich komórkach
bbbb - ilość prób zmierzenia synchronizacji w sąsiednich komórkach
cccc - ilość prób pomiarów kanałów BCCH (tzn. jakości transmisji z nimi) w sąsiednich komórkach (patrz opis C1)
dddd - ilość prób rozszerzonych pomiarów kanałów BCCH (tzn. jakości transmisji z nimi) w sąsiednich komórkach (patrz opis C1)
Wartości liczników są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu. Możesz je wyzerować używając Menu 10-60. Są one zerowane, gdy osiągną wartości maksymalne.
Menu 10-63 aa bb
ccc ddd$
eee fff
$
CalRel RelDi
MOCAtmp MOOK
AllMT MTOK
$aa - tutaj znajdziesz przyczynę zakończenia ostatniego połączenia (parametr ten jest również podawany w Menu 10-2 i Menu 10-39 (w tym ostatnim menu znajdziesz wyjaśnienia - patrz opis pierwszego parametru))
bb - kolejna informacja o zakończeniu ostatniego połączenia:
UN: nieznana (przykładowo: od włączenia Twojego telefonu nie były wykonywane żadne połączenia)
IN: przyczyna wewnętrzna (przykładowo: włączyłeś(aś) w Menu 10-17 test BTSa, telefon nie odnalazł sieci na podanym kanale, a Ty próbowałeś(aś) wykonać połączenie)
MT: przerwanie przez sieć
MO: nastąpiło rozłączenie (odłożenie słuchawki) z któregoś telefonu
ccc - ilość wybieranych połączeń z Twojego telefonu
ddd - ilość poprawnie zrealizowanych połączeń wychodzących z Twojego telefonu (tzn. ile razy dodzwoniłeś(aś) się do Twojego rozmówcy)
eee - ilość wszystkich rozmów przychodzących
fff - ilość odebranych rozmów przychodzących
Po osiągnięciu wartości maksymalnej liczniki są zerowane (możesz to też zrobić w Menu 10-60). Ich wartości (od licznika ccc włącznie) są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu.
Menu 10-64
Zawiera m.in. informacje, ile razy Twój telefon informował sieć o swoim położeniu (patrz również opis Menu 10-10)
aa bbb ccc
dd eee fff$
$

Nfai NL NLOK
PFai PL PLOK
Loc update
countersaaa - kod błędu (zerowany po włączeniu telefonu) przy ostatnim Location Update (np. przy zmianie sieci):
11: 'Brak dostępu' ('No access') - sieć, w której próbował działać Twój telefon nie ma podpisanych odpowiednich umów (np. roamingowych) z Twoją macierzystą siecią (np. masz Erę i chciałeś(aś) zalogować się do Plusa)
bbb - ile razy próbowano wykonać Location Update
ccc - ilość prób wykonania Location Update zakończonych sukcesem
ddd - błąd przy ostatnim PLU lub IMSI Attach
eee - ile razy telefon wykonywał PLU lub IMSI Attach
fff - ilość udanych prób wykonania PLU lub IMSI Attach
Wartości tych liczników (z wyjątkiem kodów błędów) są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu. Możesz je wyzerować w Menu 10-60 (jest robione również, gdy osiągną wartości maksymalne).
Jeżeli nie wyłączasz telefonu i jesteś cały czas w zasięgu swojej sieci, to z tego menu możesz się dowiedzieć (w przybliżeniu), jak długo jest włączony (musisz w Menu 10-10 sprawdzić, co ile jest zerowany licznik T3212 (parametr ccc) i pomnożyć tamten czas przez parametr eee z tego menu). Możesz użyć do tego celu również licznika z Menu 10-82 (jest dokładniejszy, ale wymaga włączenia któregoś testu) albo menu serwisowego (tylko Nokia 6130).

Menu 10-65
Menu związane z wiadomościami SMS
aa bbb ccc$
dd eee fff
gggg
$
SFai MO MOOK
RFai MT MTOK
Sched Msgs
SMS countersaaa - numer błędu przy wysyłaniu ostatniego SMSa (zerowany po włączeniu telefonu)
bbb - ilość wysłanych SMSów
ccc - ilość poprawnie wysłanych SMSów (tzn. takich, które zostały zaakceptowane przez użyte centrum SMS - tylko za nie zapłaciłeś(aś))
ddd - numer błędu przy otrzymywaniu ostatniego SMSa (zerowany po włączeniu telefonu)
eee - ilość odebranych SMSów
fff - ilość poprawnie odebranych SMSów
gggg - Count of all received cell broadcast (CB) schedule messages
Wartości tych liczników (z wyjątkiem kodów błędów) są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu. Możesz je wyzerować w Menu 10-60 (jest to robione również, gdy osiągną maksymalne wartości).
Menu 10-66
Liczniki przekroczenia czasu związane z SMSami aaa bbb cc$
ddd eee ff
$

TR1 TR2 TRA
TC1 TC2 SCHa
SMS timeout
countersaaa - licznik przekroczenia czasu dla TR1M
bbb - licznik przekroczenia czasu dla TR2M
cc - licznik przekroczenia czasu dla TRAM
ddd - licznik przekroczenia czasu dla TC1M
eee - licznik przekroczenia czasu dla TC2M
ff - licznik przekroczenia czasu dla CB schedule
Wartości liczników za zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu. Jeżeli osiągną wartości maksymalne, są zerowane. Możesz je również wyzerować w Menu 10-60.
Menu 10-70
Zawartość rejestrów DSP (szesnastkowe wartości komórek pamięci oznaczanych w opisach jako r_dsp2ftd+0, r_dsp2ftd+1, r_dsp2ftd+2, itd.) aaaaa bbbbb
ccccc ddddd
eeeee fffff
ggggg hhhhh
Temporary
DSP counters
R DSP2FTD
$U mnie zawsze przyjmowały wartość 0 (czy trzeba jakoś dodatkowo włączyć ten test ?)

Menu 10-71, 10-72
Oba menu pozwalają kontrolować ustawienia DSP

Jeżeli wejdziesz bezpośrednio do którego z nich, w obu zmieniają się cyferki pod AUDIO ENHANCEMENT - ich wartości zależą od włożonej karty SIM. W zależności od tego, które z nich teraz oglądałeś(aś) (używając strzałek), zmieni się dźwięk (mogą się np. pojawić okropne szumy i trzaski). Możesz mieć wpływ na te wartości (mogą mieć maksymalną wartość 65536) - wystarczy je zapisać odpowiednio w 31 i 32 pozycji książki telefonicznej na karcie SIM (jak to zrobić ? opis znajdziesz przy Menu 10-17). Parametr Conf z Menu 10-30 pokazuje natomiast wybraną tutaj wartość. Żeby wrócić do stanu wyjściowego, musisz wyłączyć i włączyć telefon. Na jakość dźwięku (tzn. czy przy pewnych ustawieniach pojawiają się zakłócenia) nie wpływa podłączenie zestawu słuchawkowego i samochodowego.
Use menu to
control DSP
audio
enhancements


Menu 10-73
Ogólne informacje o ustawieniach DSP aaa bb aaa
cccc bb cccc
cccc bb cccc
cccc cccc
DB1 B1 DB2
HEX1 B2 HEX2
HEX3 B3 HEX4
HEX5 HEX6aaa - główna głośność (poziom sygnału) w dB. Znak części ułamkowej i znak nie jest pokazywany (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105)
bb - główna wartość (podana szesnastkowo) bajtu (używana dla mieszanych znaczników).
cccc - główna wartość szesnastkowa
Wartości liczników są pokazywane, tylko w czasie rozmowy. Jeżeli połączenie jest przerwane, zatrzymują się one na ostatnich wartościach. Ich wartości nie są zapamiętywane przy wyłączaniu telefonu. U mnie zawsze były równe 0 (czy trzeba jakoś dodatkowo włączyć ten test ?)
Menu 10-74
Informacje o głośności podczas rozmowy (u mnie zawsze były równe 0 - czy trzeba jakoś dodatkowo włączyć ten test ?) aaa bbb $
ccc
dd ee
$
DSigL USigL
NseLvl
DTbl UTbl
$aaa - głośność sygnału z telefonu naszego rozmówcy.
bbb - głośność sygnału z Twojego telefonu.
ccc - głośność tzw. "komfortowego szumu" (patrz opis DTX).
dd - wartość DRC dla sygnału z telefonu naszego rozmówcy (dwucyfrowa liczba całkowita)
ee - wartość DRC dla sygnału z Twojego telefonu (dwucyfrowa liczba całkowita)
Pierwsze trzy parametry są podawane w dB i obliczane na podstawie DRC. Znak części ułamkowej i znak liczby nie są pokazywane (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105).
Menu 10-75
Informacje o trybie pracy podłączonych akcesoriów Mod:aaaaa
AudReq: bbbb
AccMod: cccc
H2Path: dddd
ExtAudStatus
AudioRequest
AccAudMode
$aaaaa - tryb pracy (jeśli chodzi o dźwięk) telefonu i podłączonych urządzeń (np. HP, HF, HEADSET, EXT albo HP_OFFHO)
bbbb - audio_request bitmap in hex
cccc - tryb pracy (jeśli chodzi o dźwięk) podłączonych akcesoriów
dd - ścieżka dla HFU-2
Jeśli chodzi o przetestowane zestawy i telefony, przyjmowane były następujące wartości: aaaaa cccc
stan normalny (nie podłączono nic, jest kabel FBUS/M2BUS albo ładowarka) HP 0F
zestaw słuchawkowy (telefon wyświetla Mikrozestaw (Headset))
Możesz go zasymulować
łącząc piny 1-2 złącza na dole telefonu
(patrząc od lewej strony, gdy telefon leży wyświetlaczem do góry) HD 10
zestaw samochodowy (telefon wyświetla Samochód (Car))
Możesz go zasymulować
łącząc piny 2-3 złącza na dole telefonu
(patrząc od lewej strony, gdy telefon leży wyświetlaczem do góry) HFU 1 20

Menu 10-76
Informacje o dźwięku, który Ty słyszysz w swoim telefonie Vab Pccc
Cddd CAeee
PAfff
$
EVol PeakVal
CutOff COAve
PkAver
$ab - głośność (poniższe informacje są na pewno poprawne dla Nokii 5110): a b
głośnik wyłączony 0 F
wydawany jest dźwięk po naciśnięciu klawisza (poziom głośności 1) 0 8
wydawany jest dźwięk po naciśnięciu klawisza (poziom głośności 2) 0 4
wydawany jest dźwięk po naciśnięciu klawisza (poziom głośności 3 albo włączone głośne dźwięki) 0 0
naciśnięty klawisz przy podłączonym zestawie słuchawkowym 0 C
W czasie połączenia parametr a przyjmuje wartość A, natomiast parametr b pozwala obliczyć ustawioną głośność dźwięku (musisz przeliczyć go na wartość dziesiętną i odjąć od niego 11) - tę ostatnią możesz również sprawdzić w Menu 10-30. Przy podłączonym zestawie słuchawkowym parametr a przyjmuje natomiast wartość C (a b pozwala obliczyć głośność rozmowy).
Jeżeli ktoś do Ciebie dzwoni (nie odebrałeś(aś) jeszcze połączenia), telefon nie zawsze pokazuje głośność emitowanego dźwięku (zachowuje się tak jak przy wyłączonym głośniku) - nie wiem, czy jest to błąd w oprogramowaniu testującym (wersja 5.07), czy coś innego. Tylko bowiem przy pewnych kombinacjach ustawień rodzaju dzwonka (ciągły, wzrastający, itp.) i jego głośności jest ona pokazywana (podaję od razu wartości obu parametrów): poziom 1 - A7, poziom 2 - A6, poziom 4 - A4, poziom 5 - A0.

ccc - maksymalna głośność sygnału z telefonu Twojego rozmówcy w czasie ostatniej ramki (podawana w dB). Znak i znak części dziesiętnej nie są pokazywane (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105).
ddd - licznik pokazujący ilość próbek sygnału akustycznego, w których nastąpiło przepełnienie (tak jak przesterowanie), w czasie ostatniej ramki.
eee - średnia licznika podawanego jako poprzedni parametr. Znak i znak części dziesiętnej nie są pokazywane (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105).
fff - średnia głośność słyszanego przez Ciebie dźwięku
U mnie była podawana tylko wartość pierwszego parametru (ab) - czy trzeba jakoś dodatkowo uaktywnić pozostałe liczniki ?
Menu 10-77
Informacje o dźwięku, który słyszy Twój rozmówca (tzn. parametry dźwięku wysyłanego przez Twój telefon) Paaa Abbba
Cccc CAddd
$

MicPeak MAve
CutOff COAve
$
aaa - maksymalna głośność wysyłanego dźwięku w czasie ostatniej ramki w dB. Znak części ułamkowej i znak liczby nie są pokazywane (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105).
bbb - przeciętna głośność wysyłanego dźwięku w dB. Znak części ułamkowej i znak liczby nie są pokazywane (np. zamiast -10.5 zobaczysz 105).
ccc - licznik pokazujący ilość próbek sygnału akustycznego, w których nastąpiło przepełnienie (tak jak przesterowanie), w czasie ostatniej ramki.
ddd - średnia licznika podawanego jako poprzedni parametr.
U mnie przyjmowały zawsze wartość 0 (czy trzeba je jakoś dodatkowo włączyć ?)
Menu 10-78
Kolejne parametry DSP aaa bbb ccc$
ddd eee fff
ggg h i jjj
kkkk llll
EAA Ada ERL$
RxG TxG GLi
TxN Sta Mod
RVAD TVADaaa - poziom cyfrowego tłumienia echa z punktu widzenia DSP :-) w dB. Znak liczby i części ułamkowej nie są pokazywane (np. -10.5 dB będzie wyświetlane jako "105", -0.5 dB zaś jako " 5"). 20*log10( Q15 )
bbb - poziom adaptacyjnego tłumienia echa (znak części ułamkowej nie jest pokazywany). 20*log10( Q15 )
ccc - poziom stłumienia sygnalu, który wraca po odbiciu (znak części ułamkowej nie jest pokazywany). 20*log10( Q15 )
ddd - tłumienie tłumika sygnału odbieranego (akustyczne) w dB. Znak liczby i części ułamkowej nie są pokazywane. 20*log10( Q15 aec_rx_gain )
eee - tłumienie tłumika sygnału nadawanego (akustyczne) w dB. Znak liczby i części ułamkowej nie są pokazywane. 20*log10( Q15 aec_tx_gain )
fff - ograniczenie dla dwóch powyższych parametrów (ddd i eee) - znak liczby i części ułamkowej nie są pokazywane. 20*log10( Q15 aec_gain_limit )
ggg - głośność nadawanego "komfortowego szumu" (patrz opis DTX) w dB. Znak części ułamkowej i znak liczny nie są pokazywane. 20*log10( Q15 aec_tx_noise)
h - stan filtru adaptacyjnego. (Q0 aec_nlms_state) (bit UPDATE << 2) | (bit NLMS2 << 1) | (bit NLMS1)
i - informacja, o tym czy jest generowany tzw. "komfortowy szum" - patrz opis DTX (wartości 0 lub 1) (Q0 AEC_TX_COMF_GEN)
jjj - tryb pracy układu tłumików i filtru adaptacyjnego (AEC) (byte Q0 s_AEC_mode)
kkkk - ostatnich 16 decyzji układu wykrywania głosu dla sygnału odbieranego (RX VAD) w formacie szesnastkowym. Hex( Q0 aec_rx_vadreg )
llll - ostatnich 16 decyzji układu wykrywania głosu dla sygnału nadawanego (TX VAD) w formacie szesnastkowym. Hex( Q0 aec_tx_vadreg )
U mnie zawsze przyjmowały wartość 0 (czy trzeba je jakoś dodatkowo włączyć ?)
Menu 10-79 aaaaa bbbbb
ccccc ddddd
-ee.e -ff.f$
$
MiCutB MiCTA
EpCutB EPCTA
MiCLev EarLv
$aaaaa - próbki sygnału akustycznego, w których nastąpiło przepełnienie (tak jak przesterowanie), przed przejściem przez equalizer mikrofonowy w postaci 16-bitowej całkowitej (dziesiętnej) liczby.
bbbbb - próbki sygnału akustycznego, w których nastąpiło przepełnienie (tak jak przesterowanie), po przejściu przez equalizer mikrofonowy w postaci 16-bitowej całkowitej (dziesiętnej) liczby.
ccccc - próbki sygnału akustycznego, w których nastąpiło przepełnienie (tak jak przesterowanie), przed przejściem przez equalizer głośnikowy w postaci 16-bitowej całkowitej (dziesiętnej) liczby.
ddddd - próbki sygnału akustycznego, w których nastąpiło przepełnienie (tak jak przesterowanie), po przejściu przez equalizer głośnikowy w postaci 16-bitowej całkowitej (dziesiętnej) liczby.
-ee.e - głośność dźwięku wychwytywanego przez mikrofon w formacie dB. Wymaga funkcji matematycznej log10 w MCU. 16 bitowa wartość w DSP, 0 dB = 32768.
-ff.f - głośność sygnału po przejściu przez equalizer głośnikowy w formacie dB. Wymaga funkcji matematycznej log10 w MCU. 16 bitowa wartość w DSP, 0 dB = 32768.
U mnie zawsze przyjmowały wartość 0 (czy trzeba je jakoś dodatkowo włączyć ?)
Menu 10-80

TIMERS $
RESET
$


Przez bezpośrednie wejście do tego menu możesz wyzerować liczniki z Menu 10-82. Telefon robi to automatycznie, gdy odłączasz od niego ładowarkę. Według opisów angielskich, dzieje się tak również, gdy akumulator jest naładowany (ja tego nie zaobserwowwałem).

Menu 10-81


TIMERS $
DISABLED
$

TIMERS $
ENABLED
$


Przez bezpośrednie wejście do tego menu możesz włączyć (ENABLED) lub wyłączyć (DISABLED) licznik z Menu 10-82.

Menu 10-82 aaaaa bbbbb
ccccc ddddd
TIMERS eee
$
PwrOn InServ
NSPS TxON
Timers
Statusaaaaa - informacja, ile minut (dwie ostatnie cyfry) i godzin (trzy pierwsze) telefon był włączony
bbbbb - informacja, ile minut (dwie ostatnie cyfry) i godzin (trzy pierwsze) telefon był zalogowany do sieci
ccccc - informacja, ile minut (dwie ostatnie cyfry) i godzin (trzy pierwsze) telefon był w stanie NSPS
ddddd - informacja, ile minut (dwie ostatnie cyfry) i godzin (trzy pierwsze) był włączony nadajnik telefonu
eee - informacja, czy licznik jest włączony (ON) czy wyłączony (OFF) (zmienić to można w Menu 10-81)
Według angielskich opisów maksymalna wartość wynosi 99 h i 59 minut. Jeżeli pierwszy (aaaaa) licznik osiągnie tę wartość, wszystkie liczniki staną.
Niestety licznik działa tylko wtedy, gdy włączysz jakiś test w monitorze sieci (tzn. gdy wyłączysz testy, nie będzie odmierzał czasu pomimo wyświetlonej informacji, że jest włączony). Oznacza to, że faktycznie możesz tutaj znaleźć informację o tym, ile korzystasz z monitora sieci (pierwszy parametr), ile czasu telefon był w tym czasie zalogowany do sieci (następny), itd.
Jeżeli nie możesz zrezygnować z odmierzania czasu, proponuję w Menu 10-83 wybrać SHOW TASK MSG BUFS i włączyć Menu 10-87 (wyświetlacz będzie pusty). Jedyną niedogodnością tego rozwiązania będzie to, że nie będziesz miał(a) identyfikacji osób dzwoniących do Ciebie.
Jeżeli masz Nokię 6130, proponuję również zajrzeć do menu serwisowego (kod *#WARRANTY#): pod pozycją 6 znajdziesz tam informację, ile dni telefon pracuje w sieci (pierwsze dwie cyfry) oraz ile czasu rozmawiałeś(aś) - reszta cyfr (np. 0701:35 oznacza 7 dni (licznik zmieniany co 24 godziny) i 1 h 35 minut czasu rozmowy)Menu 10-83


SHOW TASK
STACKS
$

SHOW TASK
MSG BUFS
$

SHOW TASK
FAST BUFS
$


Przez bezpośrednie wejście do tego menu można spowodować, że w Menu 10-84, Menu 10-85, Menu 10-86, Menu 10-87 są pokazywane wartości innych liczników:

"STACKS" - pokazuje wolne miejsce w bloku pamięci w najgorszym razie
"MSG BUFS" - pokazuje najwyższą ilość będących w takcie realizacji wiadomości.
"FAST BUFS" - pokazuje najwyższą ilość bedących w trakcie realizacji szybkich wiadomości.
Menu 10-84, 10-85, 10-86
Tak ogólnie wyglądają te menu:
aaaa bbbb $
cccc dddd
eeee ffff
gggg hhhh

A tak wygląda ich pomoc:
IDLE DEV_IO
LOCAL MDISND
MDIRCV UI
TONE PN
FBUS AUD
L1CTRL L1MEA
L1SYSP L2
CC MM
RR RM
SMS EM
SIMUPL SIML2
DDIaaaa, bbbb,... - zadanie 0, 1, itd.
Liczby określające, jak bardzo komórki pamięci związane ze stosami są puste w najgorszym wypadku (jeżeli pokazuje się 0, stos jest pełny). Wartości nie są zapisywane w pamięci przy wyłączaniu telefonu.
Menu 10-87
aaaa bbbb $

$

FIQ IRQ $

$
aaaa - OS_SYSTEM_STACK
Stan licznika nie jest zapisywany przy wyłączaniu telefonu.
Menu 10-88
aaaaa bbbbbb
Date cccccc
ChkSum dddd
eeeeeeeeeeee
MCUSW PPM
MCUSW_Date
MCU_Checksum
DSP_Versionaaaaa i cccccc - wersja i data oprogramowania w telefonie (można je również sprawdzić kodem *#0000# albo (w Nokii 6130) kodem *#9999#)
bbbbbb - wersja PPM
dddd - suma kontrolna pamięci (gdy jest błędna, telefon wyświetla CONTACT SERVICE)
eeeeeeeeeeee - wersja oprogramowania DSP
Menu 10-89
HW: aaaa
TXT: Ubbbbbb
$

HW version
Text version
$
aaaa - wersja sprzętowa telefonu (np. najnowsze mi znane Nokie 5110 pokazują tutaj 4020)
bbbbbb - informacja, kiedy zostały opracowane teksty (nazwy operatorów ?) wyświetlane przez telefon
Menu 10-240
Chociaż nie pokazuje żadnych informacji, jego użycie wywołuje:
wyzerowanie liczników zerowanych przez bezpośrednie wejście do Menu 10-40, Menu 10-60 i Menu 10-80
włączenie licznika czasu z Menu 10-82 (to samo można uzyskać przez bezpośrednie wejście do Menu 10-81).
Menu 10-241
Wyłącza monitor sieci ! Do jego ponownego włączenia będzie potrzebne ponowna zmiana pamięci EEPROM !
Menu 10-242
Włącza okrojony monitor sieci (tylko testy od 1 do 19). Do włączenia pełnej wersji monitora będzie potrzebne ponowna zmiana pamięci EEPROM !

Menu 10-250
Czyści informacje z Menu 10-57.

Menu 10-497
Prosta arytmetyka pokazuje, że wywołanie tego menu ma takie same skutki jak użycie Menu 10-241 (wyłącza monitor sieci). Według jednak opisu ze strony BoNtKa (podaję w oryginale) może ono pozwalać na bezpłatne dzwonienie:

The tips needs Net Monitor enabled.
Be aware that the trick wil remove Netmonitor in some
sw versions like v4.73 and v5.04.

Laungh the NetMonitor in your Nokia 51xx / 61xx
Execute the test number 497
Free calling for about 90 sec should now have been activated.
The trick has not been comfirmed working yet.
W wolnym tłumaczeniu może to oznaczać: wejdź bezpośrednio do tego testu, a przez (około) 90 sekund będziesz mógł(mogła) bezpłatnie dzwonić.

Nie wiem, ile w tym jest prawdy (może ta sztuczka działa tylko w pewnych wersjach oprogramowania albo niektórych sieciach). Niemniej jednak podaję tę informację tutaj (mnie to nie działało)...