Idea POP            
Cenniki:  
Opłaty w nowym planie taryfowym "Zrób to Sam" (bez VAT / z VAT)
Połączenia*

1,70 zł (1,39 zł netto)

SMS wychodzące*

0,40 zł (0,33 zł netto)

Zmiana zniżki przez SMS

2 zł (opłata za zdarzenie)

Zmiana zniżki przez telefon (płatne za każdorazową zmianę, pierwsze trzy zmiany bezpłatne)

1 zniżka - 1 zł brutto
2 zniżki - 1,5 zł brutto
3 zniżki -2 zł brutto 

Wprowadzenie lub modyfikacja numerów w zniżce "Wybrane numery"**

2 pierwsze zdarzenia - bezpłatne, 
kolejne - 2 zł brutto (za zdarzenie)

* Ceny nie zależą od pory dnia, tygodnia ani sieci, do której wykonuje się połączenie lub wysyła SMS
** Dla dotychczasowych Użytkowników POP, którzy zmieni plan taryfowy na "Zrób To Sam", wprowadzenie lub zmiana numerów w zniżce "Wybrane numery" - 2 zmiany bezpłatne (chyba że zostały wcześniej wykorzystane w usłudze "Blisko Siebie"), kolejne - 2 zl brutto (za zdarzenie).


Zniżki do stawki podstawowej (bez VAT / z VAT)
Sieć Idea

30%

SMSy

Wewnątrz sieci Idea 29 gr brutto
poza sieć tylko za 38 gr brutto

Wybrane numery

Jeden numer 40%
Dwa numery po 20%

Poza szczytem

40%

Weekendy

50%

Po pierwszej minucie

25%


Narzędzia Zrób To Sam
Kalkulator taryf

Kalkulator online
Kalkulator offline (archiwum ZIP)
Kalkulator w formacie MS Excel


Pozostałe opłaty (bez VAT / z VAT)
Połączenia z pocztą głosową bezpłatnie
Zmiana taryfy (płatne za każdorazową zmianę, pierwsze trzy zmiany - bezpłatne) 4,10 / 5,00 zł
SMS wychodzący (opłata za zdarzenie) 0,33 / 0,40 zł
SMS wychodzący w usłudze Idea.czat na nr 2112 (opłata za zdarzenie) 0,24 / 0,29 zł
Połączenie z Internetem (501 80 80 80) 0,62 / 0,76 zł
Połączenie z WAP Idea (501 800 800) 0,33 / 0,40 zł
Połączenie z centrum wsparcia technicznego Idea.net (*874) 1,65 / 2,00 zł/ połączenie
Połączenie z Biurem Obsługi Klienta (*22) 0,82 / 1,00 zł / połączenie
Połączenie z informacją o Programie Idea Profit (*300 lub 501 400 300) 1,00 / 1,22 zł / połączenie
Program Idea Profit - numer PROFIT VIP (501 300 300) 1,00 / 1,22 zł / połączenie
Program Idea Profit - usługa TAXI (*4444) wg planu taryfowego / połączenie pozasieciowe
Połączenia z automatycznym Biurem Obsługi (numer *111)Zwiększenie / odnowienie limitu czasu połączeń bezpłatnie
Informacja o Twoim numerze (*555) bezpłatnie
Połączenia alarmowe (997, 998, 999, 112) bezpłatnie
Rabaty na połączenia z wybranymi numerami w ofercie "Blisko Siebie"** jeden numer - 30 % taniej, dwa numery - 15% taniej na każdy numer, trzy numery - 10 % taniej na każdy numer
Wprowadzenie lub modyfikacja w ofercie "Blisko Siebie"**

wprowadzenie lub modyfikacja pierwszych trzech numerów - bezpłatne
kolejne - 4,10 / 5,00 zł

Rabat na połączenia z wybraną strefą numeracyjną telefonii stacjonarnej w ofercie "Mój Kierunek"** 10 %
Wprowadzenie lub modyfikacja w ofercie "Mój Kierunek"** 

wprowadzenie lub modyfikacja pierwszych trzech numerów - bezpłatne**
kolejne - 4,10 / 5,00 zł

Kasowanie numeru w ofercie "Blisko Siebie" i "Mój Kierunek"** bezpłatnie

Taryfy POP obowiązujące do 05.05.2003r. (bez VAT / z VAT)
 
Weekend
HIT
MAX
  Godziny szczytu Poza szczytem Godziny szczytu Poza szczytem


Połączenia w ramach sieci Idea 1,02 / 1,25 zł 0,50 / 0,61 zł 1,03 / 1,25 zł 0,62 / 0,75 zł 0,82 / 1,00 zł
Połączenia do innych sieci 1,97 zł / 2,40 0,80 / 0,98 zł 1,97 / 2,40 zł 0,91 / 1,10 zł 1,43 / 1,75 zł
Połączenia międzynarodowe 1,97 / 2,40 * 0,80 / 0,98 * 1,97 / 2,40* 0,91 / 1,10 * 1,43 / 1,75 *
Godziny szczytu w taryfie HIT: 13.00 - 22.00 bez wyróżnionych sobót, niedziel oraz świąt tzn. siedem dni w tygodniu.

Godziny szczytu w taryfie WEEKEND, obowiązują od poniedziałku do piątku, od godziny 0 w poniedziałek do godziny 24 w piątek. Godziny poza szczytem obowiązują we wszystkie soboty i niedziele, od godziny 0 w sobotę do godziny 24 w niedzielę, a także we wszystkie święta państwowe od godziny 0 do 24, czyli przez całą dobę.

Koszt wysłania SMSa w taryfie HIT, MAX lub WEEKEND wynosi 33 gr netto (40 gr brutto).

 • Cennik dotyczy połączeń typu głos, faks oraz dane.
 • Każde połączenie z Biurem Obsługi Klienta, informacją o Programie Lojalnościowym oraz Centrum Wsparcia Technicznego Idea.net podlega jednakowej opłacie bez względu na czas jego trwania
 • Połączenia z numerami 0-80* i 0-70* są zablokowane z wyjątkiem infolinii IDEA 0-801 234567 (koszt połączenia: 1 jednostka taryfikacyjna wg cennika TP SA) oraz bezpłatnych infolinii: WBK S.A. 0-800 161054 i PeKaO S.A. 0-800 121881 (Teleserwis).
 • Połączenia z nr skróconymi (np.:*4444) są możliwe wyłącznie w sieci Idea.
 • Opłata za otrzymanie rachunku szczegółowego wynosi 25 zł brutto. Aby Klient mógł otrzymać rachunek, zobowiązany jest podać w Biurze Obsługi Klienta swój kod PUK. Następnie konsultant obciąży limit czasu połączeń Klienta kosztem otrzymania rachunku, pod warunkiem, że limit czasu połączeń Użytkownika będzie wystarczający.
 • Każdorazowa aktywacja i deaktywacja usługi "Zastrzeżenie Prezentacji Numeru" jest bezpłatna. W celu aktywacji usługi, Klient zobowiązany jest podać w Biurze Obsługi Klienta swój kod PUK. Następnie konsultant aktywuje usługę na koncie klienta. Korzystanie z usługi jest bezpłatne.
 • W przypadku usługi - Zastrzeżenie Danych Abonenta - opłata za zmianę statusu dostępu do usługi wynosi 25 zł brutto. Aby Klient mógł dokonać zmiany statusu wyżej wymienionej usługi, zobowiązany jest podać w Biurze Obsługi Klienta swój kod PUK. Następnie konsultant obciąży limit czasu połączeń Klienta kosztem zmiany statusu dostępu do usługi, pod warunkiem, że limit czasu połączeń Użytkownika będzie ˇ W przypadku usługi - Zastrzeżenie Danych Abonenta - opłata za zmianę statusu dostępu do usługi wynosi 25 zł brutto. Aby Klient mógł dokonać zmiany statusu wyżej wymienionej usługi, zobowiązany jest podać w Biurze Obsługi Klienta swój kod PUK. Następnie konsultant obciąży limit czasu połączeń Klienta kosztem zmiany statusu dostępu do usługi, pod warunkiem, że limit czasu połączeń Użytkownika będzie wystarczający.
 • Ponowna aktywacja poczty głosowej w POPie jest bezpłatna. Aby ponownie uaktywnić pocztę głosową, Klient musi skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i podać swój kod PUK, wtedy Poczta Głosowa zostanie aktywowana.
 • Wymiana karty SIM z zachowaniem dotychczasowego numeru jest płatna i wynosi 75 zł brutto. Może ona być dokonana po potwierdzeniu tożsamości Klienta.
 • Pierwsze wysłanie lub przyjęcie wiadomości tekstowej SMS oznacza włączenie Użytkownika do sieci i zawarcie umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych.
 • Opłata za wysyłanie krótkich wiadomości tekstowych SMS może być naliczona z opóźnieniem.
 • Opłaty naliczane są za każdą rozpoczętą minutę połączenia, z wyjątkiem połączeń z Biurem Obsługi Klienta, informacją o Programie Lojalnościowym oraz Centrum Wsparcia Technicznego Idea.net.
 • Oferta "Blisko Siebie" nie dotyczy połączeń międzynarodowych oraz numerów zaczynających się od gwiazdki np. *501.
 • Podatek VAT za usługi telekomunikacyjne wynosi 22%.
 • Cennik ważny od 29.11.2000 roku.

* za połączenia międzynarodowe dodatkowo naliczana jest opłata według aktualnej taryfy międzynarodowej TP S.A.
Uwaga! Od 1-ego października 2002r. obowiązują nowe, niższe stawki na połączenia w taryfie międzynarodowej TP S.A.!
** Dotyczy Użytkowników POP korzystających z tarfy HIT, MAX i WEEKEND

Cennik opłat za SMS na numery specjalne w usłudze Idea POP (obowiązujących w taryfie WEEKEND, HIT i MAX):

Zakres skróconych numerów specjalnych Opłata za zdarzenie 1)
(bez Vat / z Vat)
7000 - 7099 / 70000 - 70999 0,50 / 0,61zł
7100 - 7199 / 71000 - 71999 1,00 / 1,22 zł
7200 - 7299 / 72000 - 72999 2,00 / 2,44 zł
7300 - 7399 / 73000 - 73999 3,00 / 3,66 zł
7400 - 7499 / 74000 - 74999 4,00 / 4,88 zł
7500 - 7599 / 75000 - 75999 5,00 / 6,10 zł
7600 - 7699 / 76000 - 76999 6,00 / 7,32 zł
7700 - 7799 / 77000 - 77999 7,00 / 8,54 zł
7800 - 7899 / 78000 - 78999 8,00 / 9,76 zł
7900 - 7999 / 79000 - 79999 9,00 / 10,98 zł


1) Opłata jest pobierana niezależnie od treści wysłanego SMS-a oraz od tego, czy do danego numeru specjalnego jest przypisana jakakolwiek usługa.

Cennik opłat za połączenia z numerami specjalnymi w usłudze Idea POP (obowiązuje w taryfie WEEKEND, HIT i MAX) 
Zakres skróconych numerów specjalnych Ceny połączeń
(bez VAT / z VAT)
*7000-*7099 / *70000-*709991) 0,50 / 0,61 zł2)
*7100-*7199 / *71000-*71999 1) 1,00 / 1,22 zł2)
*7200-*7299 / *72000-*72999 1) 2,00 / 2,44 zł2)
*7300-*7399 / *73000-*73999 1) 3,00 / 3,66 zł2)
*7400-*7499 / *74000-*74999 1) 4,00 / 4,88 zł2)
*7500-*7599 / *75000-*75999 1) 5,00 / 6,10 zł2)
*7600-*7699 / *76000-*76999 1) 6,00 / 7,32 zł2)
*7700-*7799 / *77000-*77999 1) 7,00 / 8,54 zł2)
*7800-*7899 / *78000-*78999 1) 8,00 / 9,76 zł2)
*7900-*7999 / *79000-*79999 1) 9,00 / 10,98 zł2)


1) Obowiązuje od dnia 03.03.2001. Usługi dostępne w ww. zakresie numerów opisane są w bieżących materiałach reklamowych publikowanych i dystrybuowanych przez PTK Centertel oraz na stronie internetowej http://www.idea.pl/. Format numerów specjalnych w ramach podanych zakresów może ulec rozszerzeniu o kolejną cyfrę.
2) Opłata za minutę połączenia w ramach podanego zakresu numerów.

Cennik opłat za połączenia i SMSy w Pakiecie DoMowy (obowiązuje w taryfie WEEKEND, HIT i MAX)

1. Opłaty za połączenia:

 • pomiędzy numerami w ramach Pakietu DoMowy – naliczane są z 40% rabatem w każdej taryfie, od cen objętych podstawowym cennikiem Idea POP, tj.
  -  już od 0,30 zł (0,37 zł z VAT) za minutę w taryfie WEEKEND poza szczytem,
  -  0,37 zł (0,45 zł z VAT) za minutę połączenia w taryfie HIT poza szczytem i
  -  0,49 zł (0,60 zł z VAT) za minutę połączenia w taryfie MAX,
  z wyjątkiem SMSów wychodzących;
 • poza Pakietem – naliczane wg podstawowego cennika usług w ofercie Idea POP.

2. Opłata za każdego SMSa wychodzącego w Pakiecie DoMowy (w tym SMSa w usłudze Idea.czat) naliczana jest wg odpowiedniego planu taryfowego Idea POP Użytkownika POP znajdującego się w Pakiecie.

Warunki uczestnictwa POPa w Pakiecie DoMowy:

 • Przyłączenie Użytkownika POP do Pakietu DoMowy jest realizowane przez dowolnego abonenta Idei Optimy znajdującego się w Pakiecie DoMowy. Do jednego Pakietu DoMowy mogą być włączone co najwyżej dwa numery Idea POP.
 • Aby przyłączyć się do Pakietu DoMowy, Użytkownik POP musi wysłać SMSa ze zgodą na włączenie go do Pakietu DoMowy. Koszt SMSa ze zgodą wysłanego na numer 7018, wynosi 0,50 zł (0,61 zł z VAT).
 • Użytkownik POPa, który chce być włączony do Pakietu DoMowy, musi posiadać wystarczającą kwotę na swoim koncie POP, która pozwoli mu na wykonywanie połączeń. Użytkownik POPa może zostać włączony tylko do jednego Pakietu DoMowy jednocześnie.
 • Użytkownik POP włączony do Pakietu DoMowy nie korzysta ze wspólnego pakietu minut/SMS zgromadzonego w ramach Pakietu.
 • Włączenie Użytkownika POP do Pakietu powoduje automatyczne doładowanie jego konta w wysokości 25 zł brutto miesięcznie od następnego okresu rozliczeniowego po przyłączeniu, które jest wykazywane na jednej fakturze Pakietu.
 • Dodatkowe doładowanie konta Użytkownika POP może być zlecone w momencie, gdy Użytkownik POP należy już do Pakietu DoMowy (ma aktywne tańsze połączenia z numerami w Pakiecie, dostęp do „Gdziecko?” i „Kontakt”). Suma wszystkich (obowiązkowych i „na życzenie”) doładowań brutto na koncie Użytkownika/ów POP w Pakiecie DoMowy nie może przekroczyć 100 PLN brutto w jednym okresie rozliczeniowym.
 • Użytkownik POP włączony do Pakietu DoMowy otrzymuje dostęp do usługi „Gdziecko?” w wersji „Dziecko” i „Kontakt” najpóźniej w 3 dniu nowego okresu rozliczeniowego Pakietu DoMowy.
 • Polecenie przyłączenia do Pakietu od Użytkownika POP jest jednoznaczne z jego zgodą na bycie lokalizowanym przez numery z Pakietu, przy wykorzystaniu usługi „Gdziecko?”.
 • Usługa „Gdziecko?” jest automatycznie deaktywowana Użytkownikowi POP w momencie odłączenia go z Pakietu DoMowy – nie ma możliwości deaktywacji usługi „Gdziecko?” na zlecenie Użytkownika POP.
 • Dzwoniąc na numer *111, Użytkownik POP uzyska informację, iż jest w Pakiecie DoMowy z podaniem numerów z danego Pakietu DoMowy.
 • Użytkownik POPa musi znajdować się w Pakiecie DoMowy co najmniej jeden okres rozliczeniowy (naliczenie jednego, obowiązkowego doładowania), dopiero wtedy może być z niego odłączony przez abonenta Optimy, który jest użytkownikiem Pakietu.
 • POP jest odłączany od danego Pakietu DoMowy najpóźniej w terminie do 3 pierwszych dni nowego okresu rozliczeniowego Pakietu.
 • Po odłączeniu z Pakietu DoMowy, Użytkownik POP może na nowo ustawić numery w usłudze „Blisko Siebie” i „Twój Kierunek”. Jeśli Użytkownik POP wcześniej wykorzystał limit bezpłatnych zmian, to za tę zmianę będzie musiał zapłacić wg cennika Idei POP. Przejście do Pakietu DoMowy nie jest zaliczane do limitu bezpłatnych zmian.

Cennik opłat dotyczący usługi "Co, gdzie, którędy"

 1. Opłata za aktywację usługi przez wysłanie SMS pod numer 500 - 2 zł netto (2,44 zł z VAT)
 2. Opłata za korzystanie z usługi :
  - przez wysłanie SMS pod numer 444 - 0,60 zł netto (0,73 zł z VAT) za zdarzenie
  - przez połączenie z WAP - 0,33 zł netto (0,35 zł z VAT) za minutę połączenia.